Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 16 January 2013

Závěrečné zasedání ZO v roce 2012 bylo ve znamení projednání a schválení zásadních dokumentů pro rok 2013. Tím nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet obce na rok 2013; po širší diskusi a provedení dílčí úpravy v kapitole finanční rezervy byl rozpočet obce schválen

jako vyrovnaný v objemu 45.979.524 Kč. Jeho obsah přinášíme na jiném místě této dvojstrany. Schválen byl dále termínový a obsahový Plán práce rady a zastupitelstva na rok 2013. Projednávány byly ekonomické výsledky ve vodním hospodářství, na jejichž podkladech bylo rozhodnuto neměnit cenu vodného a stočného pro rok 2013, pouze reagovat na úpravu DPH o 1 %. Projednávány byly také ekonomické výsledky roku 2012 v odpadovém hospodářství a projednávána byla nová obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za odpady s účinností od 1. 1. 2013. Tento poplatek se pro následující rok zvyšuje u občanů s trvalým pobytem v obci o 50 Kč/osoba/rok a u rekreačních objektů o 100 Kč/objekt/rok. Zastupitelé projednali i rozpočtové opatření v hospodaření obce č.5/2012 a pověřilo radu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření do konce roku 2012. V bodě různém byl schválen prodej pozemku o výměře 8 m2 společnosti E.ON ČR (jednalo se o pozemek pod trafostanicí). V interpelacích přítomných občanů zaznělo velmi pozitivní a příjemné hodnocení práce radnice a zastupitelstva při řešení běžných činností v chodu obce i při jejich rozvojových plánech. Toto hodnocení je tak závazkem pro zastupitele i radu obce úspěšně pokračovat ve své činnosti i nadále. V bodě různém byla projednávána i aktivita zastupitelů v účasti na jednáních za 2 roky funkčního období. Jak bylo konstatováno, docházka na jednání ZO je velmi dobrá – 100 % účast má 7 členů ZO a další 3 měli jen 1 omluvenou absenci. Zbývající 4 zastupitelé mají 2, respektive 3 až 5 neúčastí. Z důvodu zahraniční vojenské mise je dlouhodobě omluven Mgr. Jiří František Průža. V závěru jednání popřál u malého přípitku starosta obce všem zastupitelům příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2013, který bude pro naši obec znamenat realizaci dosud největší investiční akce za více jak 40 mil Kč – dostavba kanalizace v obci.
 
Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010