Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Friday, 14 December 2012

Hned dvakrát se radní sešli v uplynulém období na svém jednání. V polovině listopadu byla hlavním tématem rady rozprava k návrhu rozpočtu obce na rok 2013. Očekávaný vyšší nárůst daní v příjmové části rozpočtu dle RUD se snížil téměř o 1 mil Kč a je tedy v objemu cca 1,4 mil

Kč oproti roku 2012. Kromě investiční akce – 3. etapa splaškové kanalizace za 44,2 mil Kč – bylo třeba řešit vysoký objem financí na zajištění chodu ZŠ a MŠ; i když se do návrhu nedostala např. nutná oprava střechy na kuchyni ZŠ bude tato problematika řešena v průběhu roku cestou rezervy. Do nějakých větších investičních akcí se obec nemůže v příštím roce příliš pouštět, neboť musí sjednat na 20 % dofinancování odkanalizování obce potřebný bankovní úvěr; lze tedy předpokládat zvýšení dluhové služby, která nyní představuje cca 4 tis. Kč na občana. Rada dále schválila plán činnosti rady a zastupitelstva na rok 2013 a vzala na vědomí zprávu o průběžném hospodaření obce za 10 měsíců roku 2012. Druhé jednání rady se konalo výjimečně v neděli 2. prosince, aby odsouhlasený návrh rozpočtu vyhověl lhůtě zveřejnění na úřední desce 14 dnů před schvalováním v ZO. Rada se shodla na upraveném návrhu rozpočtu, který předložil finanční výbor a provedla už jen nepatrné korektury. Radní dále projednali ekonomické výsledky ve vodním hospodářství. Na vodném je předpoklad do konce roku v příjmech dosáhnout částky téměř 800 tisíc Kč, vydáni je kolem 623 tisíc Kč, což umožní převést do fondu oprav a rezerv kolem 177 tisíc Kč. Stočné však zůstane nadále detonované; příjmy mohou dosáhnout výše 541 tisíc Kč, vydání 679 tisíc Kč, tedy rozdíl cca 138 tisíc Kč. I přesto se rada shodla na závěru poplatky nezvyšovat, pouze je upravit o novou výši DPH. Projednány byly také ekonomické výsledky odpadového hospodářství. Příjmy jsou odhadovány kolem 567 tisíc Kč, vydání v objemu cca 687 tisíc Kč; odpady tak budou z obecního rozpočtu dotovány částkou kolem 120 tisíc Kč, (po odečtu investičních nákupů kontejnerů na bio odpad kolem 88 tisíc Kč) a proto rada v rámci projednávání nové vyhlášky o poplatku za odpady bude navrhovat zastupitelům zvýšení poplatku na rok 2013. Radní dále projednali přípravu Silvestrovského běhu, Novoročního pochodu a Společenského plesu obce. Pro jednání zastupitelstva bude připravena i rozpočtová změna v hospodaření č.5/2012 a návrh na prodej pozemku mezi obcí a společností EOn.
 
< Předch.   Další >

Základní informace

počet obyvatel
ke dni 31. 12. 2012 byl 793


poloha obce
15°24'58 východní délky
49°36'26 severní šířky

katastrální výměra: 1271 ha

nadmořská výška: 585 m n. m.

Aktuální počasí

RSS polnicka.cz

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010