Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva a rady obce
Z jednání zastupitelstva a rady obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 14 November 2012

Zastupitelstvo obce se sešlo k jednání v druhé ½ října a hlavním bodem jednání bylo průběžné hodnocení společného volebního programu rozvoje obce v období let 2010-2014. Jak bylo konstatováno, bylo doposud odvedeno hodně záslužné práce všech zainteresovaných v čele se

ZO a řada rozvojových aktivit bylo již zrealizováno nebo se na nich průběžně a úspěšně pracuje. I přesto, že veřejné finance jsou dlouhodobě limitované, rozvoj obce nadále pokračuje v mezích možností obecních rozpočtů. Starosta obce poděkoval všem, kteří se na plnění společných cílů podílejí a vytvářejí tak potřebnou důvěru v rozhodování vedení a rady obce. Přítomní dále vyslechli průběžnou informaci o realizaci 3. etapy výstavby kanalizace v obci. I přesto, že stále probíhají jednání o financování celé investice, byla stavba zhotoviteli díla v měsíci listopadu předána a bylo tak zahájeno budování tlakového vedení směrem z obce na přípojné místo městské splaškové kanalizace ve Stržanově. V přijatém usnesení byla RO pověřena řešením problematiky kompenzace stočného pro rodinné domy, odkud byl doložen vývoz jímek. V drtivé většině případů se jedná o vývozy spíše septiků nikoliv uzavřených vyvážecích jímek; podkladem pro rozhodnutí jsou zejména objemy odebrané vody nebo paušály dle trvalého bydliště v kontextu s doloženým objemem odpadních vod pro následnou likvidaci. Oba údaje se zpravidla velmi liší, což je průkazný argument, že se zřejmě nejedná o zcela uzavřenou vyvážecí jímku, ale o septik (někdy i komorový) s přepadem a vyváženy jsou jen zbývající kaly. Zamítnuta byla dále žádost o poskytnutí příspěvku na opravu fasády evangelické fary v Sázavě, kterou ZO písemně obdrželo. V interpelacích občanů byla řešena záležitost pronájmů některých komerčních sportovních aktivit v sokolovně. V úvodu listopadového měsíce jednala také rada obce. Mezi hlavními body jednání bylo řešení vánoční výzdoby v obci, které bude spočívat v nasvícení kapličky, budovy OÚ, instalace 5 ks světelných ozdob na sloupy veřejného osvětlení na středu obce a rozsvícení stromečku v parčíku u autobusových zastávek. Svítit se bude již o první adventní neděli 1. prosince. Zadány byly do výroby i Novoročenky, které pro Polničku připravuje každoročně v originálu grafik a výtvarník Miloš Sláma. Proběhlo již první jednání k organizační přípravě Společenského plesu obce, který se uskuteční v sobotu 26. ledna 2013; jednáno bylo zejména o programu, který přiláká spokojené návštěvníky, chybět nebude zabíjačková kuchyně, velmi dobrá vína z vinných sklepů z Jižní Moravy či tradičně velmi bohatá tombola. RO neschválila návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí a MěÚ Žďár n.S.  Členové rady vzali dále na vědomí informaci o postupu zakládání společnosti MAS Santiniho Žďársko a očekávají konkrétnější kroky, které by mohli vést k možné účasti i Polničky; souběžně tak byla posuzována otázka členství v Subregionu Velké Dářko. O rozvojových aktivitách v lokalitě „Na kopci“ a nové lokalitě „Puchejř“ byla další část jednání, které objasnil starosta obce. Řešeny byly i některé majetkoprávní záležitosti o kterých bude jednat prosincové ZO. 
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010