Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady a zastupitelstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady a zastupitelstva obce
Z jednání rady a zastupitelstva obce
Napsal Obec Polnička   
Monday, 17 September 2012

V závěru prázdnin se sešla RO, aby projednala zprávu o činnosti finančního výboru ZO; jak bylo konstatováno, FV pracuje dobře a jak uvedla jeho předsedkyně RNDr. R. Šafářová, FV se již bude v nejbližších dnech zabývat přípravou rozpočtu obce na rok 2013. Dalším bodem jednání

byla zpráva o hospodaření obce za 1. ½ roku. Celkové příjmy dosáhly objemu 5,9 mil Kč, vydání 5,2 mil Kč; zadluženost obce na 1 obyvatele (monitoring) je 4.192 Kč. Radní také rozhodli o dočasném přeložení velkoobjemového kontejneru, který byl pod budovou úřadu a nesloužil zcela k účelu, pro který je učen; navíc musel být vyvážen stále častěji a byl do něj odkládán i materiál, který běžně třídíme (papír, sklo, plasty). Zastupitelstvo obce se sešlo tentokrát v jídelně ZŠ a hlavním bodem jednání byla informace o novém školním roce 2012/2013; jak uvedla ředitelka Mgr. Jana Vavřínková podařilo se o prázdninách dokončit práce související s výměnou oken v MŠ, vyměněny byly vstupní dveře do MŠ za plastové a s využitím dotační podpory EU byly některé třídy vybaveny moderními interaktivními tabulemi v objemu kolem 500 tisíc Kč. Do nového školního roku nastoupilo 129 žáků, přičemž historicky nejvíce přišlo do 1. třídy – 21 žáků. V MŠ je ve dvou oddělení 40 dětí. V souvislosti s novelou školského zákona dojde od 1. 1. 2013 i ke změně financování na žáky; nový systém by mohl být výhodnější. V průběhu jednání se dostavil zástupce společnosti E.ON Servisní, s.r.o., který představil zastupitelům projekt   rekonstrukce veřejného osvětlení v obci s návrhem převedení veškeré správy (údržba, revize, opravy) pro tuto firmu a možnosti dlouhodobějšího financování ze strany obce; vzhledem k neúplným některým informacím byla celá problematika zatím odložena. V další části jednání seznámil starosta obce zastupitele s novými informacemi kolem podané žádosti obce na investiční akci – 3. etapa odkanalizování obce. V bodě různém byla přítomnými hodnocena letošní pouť; bylo konstatováno, že bylo připraveno a zrealizováno řada zajímavých akcí za přičinění našich spoluobčanů, spolků a zájmových iniciativ; všem starosta obce poděkoval. V interpelacích zastupitelů byla rada pověřena zahájit opětovně jednání kolem možnosti instalace zrcadla u Hamerského rybníka. V přijatém usnesení ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 v hospodaření obce.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010