Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Otevřený dopis zastupitelů obce Polnička k úspěšné akci
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Otevřený dopis zastupitelů obce Polnička k úspěšné akci
Otevřený dopis zastupitelů obce Polnička k úspěšné akci
Napsal Obec Polnička   
Monday, 28 April 2008
Otevřený dopis zastupitelů obce Polnička k úspěšnéstavbě cyklistické stezky Pilská nádrž – Polničkaaneb ověřená platnost přísloví  “Dobrý skutek se má po zásluze potrestat”. Nová cyklistická stezka mezi Žďárem nad Sázavou a Polničkou, která byla v závěru roku 2006 otevřena, výrazně rozšířila rekreační možnosti občanů Žďárska, především jeho „hlavního” města. S potěšením a zadostiučiněním sledujeme, s jakým nadšením se po vlnité silničce prohánějí cyklisté - malé děti, rodiny v několika generacích, turisté, výkonní sportovci - nejen na kolech, ale také na kolečkových lyžích a bruslích, v zimě na lyžích. Všichni prožívají radost z pohybu v přírodě, v naprostém bezpečí, daleko od přetížených silnic a exhalací automobilů. Občané obou cílových bodů - města Žďáru nad Sázavou i obce Polnička - vyjadřují spokojenost a toto skvělé dílo - nápadem počínaje a úspěšnou realizací konče - považují za nejzdařilejší bod volebních programů.            Cyklistická stezka splnila cíl svého námětu - odklonila cyklisty z neúnosně frekventované a nebezpečné silnice III. třídy, občany Žďáru přiblížila k přírodě a ke sportovně zábavnému areálu Salón Expres Vagon v Polničce, na dosah se dostala mimořádně cenná rekreační oblast Velké Dářko, i když na břehu této vodní perly Vysočiny bude konečná zastávka stezky zřejmě později.Z dvojice samospráv, které o výstavbu usilovaly, nepochybně aktivnější roli hned v prvopočátku sehrála obec Polnička. Prokázala větší připravenost ke stavbě včasným výkupem pozemků, i když za ně musela zaplatit více, než je ve vesnici běžné, jelikož majitelé polí se shlédli ve vyšší ceně, která se pro stejný účel vyplácela ve Žďáru. Představitelům Polničky za podpory města se podařilo prosadit zařazení stavby mezi soubor akcí Státního fondu dopravní infrastruktury. Bez iniciativy Polničky by tento fond na stavbu nepřispěl vůbec, nebo přispěl s odstupem několika let. Obec také podstoupila vážné riziko, že nebude mít dostatek finančních zdrojů, které bylo nutné přiložit k dotaci jmenovaného fondu.Krásné a účelné dílo se nakonec podařilo. Problém nastal ale s tím, jak jej ve finále zaplatit. Z celkového nákladu 16.880.680 Kč činila státní dotace 8.931.000 Kč, tedy něco kolem 53 %.  Zbývajících 7.949.680. Kč zůstalo ležet na bedrech dvou subjektů – Žďáru a Polničky - s výrazně rozdílnou kapacitou svých rozpočtů.  Jak tato investice tedy zatížila rozpočty v roce 2006 ?  Pokud vezmeme  za bernou minci tehdejší roční rozpočet Žďáru 556 mil. Kč, pak město po odečtení státní dotace z něho pro cyklistickou stezku ukrojilo 1,02 procenta; roční rozpočet Polničky  byl 6,9 milionů Kč a z nich musela obec na zaplacení stezky vydělit 32,89 procenta, tedy téměř 1/3 ! Rozpor ve financování úspěšné stavby je ještě markantnější při zjištění, že z celkové délky stezky 1,9 km vede 1511 metrů po katastrálním území Žďáru nad Sázavou a pouhých 389 metrů po katastrálním území Polničky. Pomíjíme už, že po trati se prohání nesrovnatelně více občanů Žďáru než Polničky.Nespravedlivé rozložení nákladů na stavbu přesto bereme jako fakt. Ano, byl to náš podnět a byla to naše aktivita. Žel, překvapuje nás odmítavý postoj rady města Žďáru nad Sázavou k našemu požadavku o „výraznější“ odklad splátky naší půjčky od tohoto města. Otevřeně přiznáváme, že vyrovnat náš dluh ve stanovených splátkových periodách je nad síly našich ročních rozpočtů a že jsme schopni půjčku splatit pouze v poněkud delším časovém úseku. Navrhujeme proto podpis dodatku k původní smlouvě, který by přihlédl k našim platebním možnostem. Samozřejmě, v úvahu by mohla připadat při vstřícnější ochotě jednat ze strany rady a vedení města, i jiná řešení. Nejsme ješitní a nebažíme po slávě, přesto nás udivilo, že cenu hejtmana kraje Vysočina za nejlepší rekreační stavbu roku 2006 převzala žďárská radnice bez nás. O tomto vyznamenání jsme se dozvěděli až ze sdělovacích prostředků. A co nás především pobuřuje, je mediální kampaň, kterou různá místa, včetně některých deníků s podporou kdo ví koho, vedou proti nám. Není těžké přehlédnout dobře čitelnou snahou zostudit obec Polničku, vykreslit nás jako bezcharakterní dlužníky, ne-li vůbec příživníky.Dva vrcholní představitelé Žďáru nad Sázavou kandidují do Senátu, v rámci své volební kampaně budou nepochybně i cyklistickou stezku prezentovat jako příklad úspěšnosti své práce. Nejsme proti tomu a jejich zásluhy nezpochybňujeme. Věříme jen, že také přiznají zásadní podíl Polničky na tomto díle, nepoměrné rozložení finančních nákladů i dosavadní neochotu pomoci sousedům unést jeho finanční břímě, které je větší než břímě žďárské.Tak nebo onak - jisté je, že cyklistická stezka, která spojila Pilskou nádrž a Polničku a výhledově nás dovede až na Velké Dářko, se trvale zapíše do historie moderní infrastruktury Žďárska jako úspěšný příklad úsilí samospráv o vytvoření podmínek pro zdravý životní styl lidí a řešení závažných ekologických problémů, které přináší rozvoj automobilismu.                                                                                                                            15 členů zastupitelstva obce Polnička              cyklo_06_-_3.jpg
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010