Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 14 June 2012

V uplynulém období se sešla rada na dvou zasedáních. To první projednávalo v úvodu záležitosti provozu sokolovny a činnosti TJ Sokol; přijatým usnesením bylo rozhodnuto o převod provozu zařízení do správy obce k 1.7. 2012 včetně hospodářské činnosti (ubytování a pronájmy). K tomu

byl schválen nový cenový výměr, bude vypracován provozní řád, byl stanoven přehled činností pro správce budovy. S ohledem na ukončení činnosti správce vodovodu Ing.Svobodou na vlastní žádost, bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto funkci, která bude kumulována se správcem sokolovny, obsluhou ČOV a pro běžné údržbové práce pro potřeby obce. Výběrové řízení bude uzavřeno k 30.6. Hlavním bodem jednání rady bylo vodní hospodářství a záměry ve zkvalitnění této oblasti. Stanoveno bylo celkem 5 stěžejních cílů, mimo jiné rada rozhodla o zbudování dalšího vrtu pro čerpání podzemních zdrojů pitné vody. Očekává se, že investice může být podpořena z dotačního titulu na kterým již pracuje společnost Enviro Akoanalytika, s.r.o. V.Meziříčí (možnost až 90 %). V současné době proběhl v místech kolem vodojemu průzkum a nalezena byla 2 možná místa pro vybudování nového vrtu. Schválen byl také postup v obnově nadzemních hydrantů – každoročně budou obměněny 2 ks (celkem je v obci 7 ks). Pokračovat se bude i v dalším zokruhování hlavního řádu vodovodu (ulička za nemovitostí p.Paceltové) směrem k horní ulici)  RO dále schválila v návaznosti na výměnu oken na budově MŠ i pořízení nových vchodových dveří do MŠ; podepsána byla smlouva s PKS MONT,a.s. a realizace proběhne v měsíci červenci. Hlavním bodem jednání druhé rady byl za účasti Radka Blažíčka (předseda komise) stav veřejného pořádku a činnost pořádkové komise obce. Jak bylo konstatováno nemáme v současné době větších problémů v této oblasti; není evidováno neoprávněné užívání obecních pozemků, zvýšila se četnost dohlížení nad bezpečností v obci průjezdy hlídkou Policie ČR, větší přestupky jsou řešeny Policií ČR přímo s pachateli. RO vyslovila všem členům pořádkové komise poděkování za jejich činnost. Radní se dále zabývali hospodařením obce za 5 měsíců letošního roku a ani zde nebylo shledáno výrazných problémů. Příjmy jsou v objemu 3.339.882,52 Kč a výdaje 2.896.637,55 Kč; dluhová služba na 1 obyvatele činila přijatelných 3.072,83 Kč. Pro jednání ZO jsou připraveny ke schválení dvě rozpočtové změny. Schválen byl také z rezervy hospodaření obce příspěvek ve výši 3 tisíce Kč pro Klub seniorů na jimi pořádané kulturní akce.  Radní vzali na vědomí informaci, že naší obci nebyl schválen grant Kraje Vysočina na podporu již tradiční sportovně kulturní akce „Hod polničskou kolejnicí“. Na vědomí byla vzata informace o konání cyklistických závodů „Vysočina 2012“ (2.-5.8.) a s tím související dopravní omezení na silnici Tokoz – Polnička.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010