Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Informace pro občany - červen
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Informace pro občany - červen
Informace pro občany - červen
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 14 June 2012

Rozpočtové určení daní (RUD). Snad každá obec s napětím sleduje jednání kolem novely nového přerozdělení daní, tzv. RUD, které by mohlo platit od 1.1.2013. Změna by se měla dotknout až 6.000 obcí a Kraj Vysočina by si měl polepšit až o 23 % (nejvíce

·         v rámci ČR). Předběžná kalkulace pro naši obce je více než příznivá – znamenalo by to navýšení rozpočtu obce na rok 2013 až o 2,5 mil Kč.  

·       My třídíme nejlépe. Také naše obec je zapojena do systému třídění odpadu, který organizují společnosti EKO-KOM, a.s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s.; realizátorem soutěže pro obce a města ve třídění jednotlivých komodit odpadu je Agentura Dobrý den, s.r.o. Pelhřimov. Cílem soutěže „My třídíme nejlépe“ je vytřídit co nejvíce odpadu a pro obce a jejich občany je soutěž motivována finančními i věcnými cenami. Sledované období je od 4. ¼ 2011 a 1. až 3. ¼ 2012. Celkem jsou vypsány 4 soutěžní kategorie.

·         Bioodpad odpovědně. Naše obec uzavřela v měsíci květnu s firmou ODAS dodatek ke smlouvě o nakládání  s odpadem;  tento se týká odděleného svozu bioodpadu z kontejnerů 1.100 lt v majetku obce a z compostainerů 240 lt ve vlastnictví občanů. Upozorňujeme naše občany, že tento bioodpad musí být skutečně bio – zeleň a biologicky rozložitelné komodity bez jakýchkoliv příměsí (plastové pytle apod.) V případě, že v nádobě bude viditelně uložen odpad, který svým složením do bioodpadu nepatří, bude vyvezen na skládku komunálního odpadu a řádně zpoplatněn včetně jeho uložení na skládce. Tím se mohou zbytečně navyšovat náklady na odpadové hospodářství a může to vést ke zvýšení ročního poplatku za odpady v obci.·         Pořízení tribun pro diváky. Po vzájemné dohodě se společností Kinský Žďár,a.s. odkoupila naše obec kovové tribuny, které se nacházely v bývalém jezdeckém areálu pod Bránským rybníkem ve Žďáru n.S. 2. Jejich instalace bude provedena v průběhu letní sezóny na fotbalovém hřišti u sauny. Chceme tak pro nový ročník nejnižší fotbalové soutěže na Žďársku připravit pro diváky lepší zázemí. Na demontáži tribun se aktivně podíleli i samotní fotbalisté, kterým patří poděkování.·         Správa o vodovodní hospodářství se změnami. K 30.6. ukončí na svojí žádost činnost dlouholetý správce vodního hospodářství naší obce Ing.František Svoboda. Vedení obce mu děkuje touto cestou za jeho obětavost a odvedenou poctivou práci, kterou se vždy snažil o bezproblémový chod obecního vodního hospodářství. Jakmile bude uzavřeno výběrové řízení na tuto funkci, proběhne ještě během letních měsíců předávání zkušeností o této velmi důležité oblasti v zásobování pitnou vodou novému správci. Snad si jen přát, aby problémů s vodou bylo co nejméně a pakliže se někdy vyskytnou, buďme tolerantní vůči těm, kteří se vždy snažili a snažit budou o to, aby byla závada brzy odstraněna.·         Podpora zájmových a sportovních aktivit. Obec Polnička uzavřela v měsíci květnu s Krajem Vysočina Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši téměř 25 tisíc Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010