Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Monday, 28 April 2008
Za uplynulé období se sešla rada na dvou zasedáních. Hlavním bodem programu prvního jednání bylo hodnocení úkolů na úseku vodního hospodářství, zejména řešení měřených odběrů pitné vody. V současné době obec eviduje ve 42 případech odběry vody na paušál a rada schválila kroky k rychlejší změně na odběry měřené. Současně s tím byly řešeny některé problematické úseky vodovodních řádů v obci. Druhé hlavní téma jednání se zabývalo plánem údržby veřejné zeleně, zajištění jarního úklidu v obci a zajištění jarního svozu pro bioodpad ze zahrádek. Rada se dále zabývala využitím rozdrceného asfaltového materiálu pro opravy povrchů místních komunikací; v této souvislosti oslovila odbornou firmu k posouzení vybraných úseků komunikací. K zajištění zářijového zdárného přijetí občanů města Montelupone ustavila rada pracovní tým, který se bude zabývat organizační přípravou celé akce. Kromě členů rady byli osloveni ke spolupráci ředitelka ZŠ, Miloš Sláma, Ing. Zídek, V.Svobodová a asistentka rady.Druhé jednání rady se zabývalo přípravou rekreační sezóny na Velkém Dářku; za účasti zástupců chatového výboru J.Bukáčka a J.Miklíka byla projednána příprava setkání s majiteli chat, zajištění sezónní svozu domovního odpadu v této lokalitě a hovořeno bylo o některých řešitelných záležitostí k zajištění rekreační sezóny. Obě strany se vzájemně informovaly o přípravě studie možného rozvoje lokality na Velkém Dářku, na které Subregion VD v současné době s odbornou firmou spolupracuje. Rada dále projednávala hodnocení zimní údržby místních komunikací, kdy bylo konstatováno, že i přes příznivý průběh zimy byla spokojenost s firmou Slaný Polnička při operativní údržbě komunikací, zejména v měsíci listopadu při prvních přívalech sněhu. Radní dále vzali na vědomí informaci ekonomky o hospodaření obce za 1. ¼ roku 2008 – příjmy vzhledem ke schválenému rozpočtu jsou naplněny na 27,5 %, výdaje jsou čerpány v objemu 31,41 %; hospodaření obce je tak vyrovnané v rozpětí rozdílu 4 %.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010