Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání Rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání Rady obce
Z jednání Rady obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 18 April 2012

V uplynulém období jednala rada hned třikrát, z toho jednou mimořádně. První jednání se uskutečnilo v polovině března a v jeho úvodu byla řešena otázka věcného břemene s majitelem nemovitosti, kde je uloženo na jeho pozemku část

vodovodního řádu; rada tak řešila záležitost s pověřením usnesení ZO, k dohodě však nedošlo z důvodu neakceptovatelných požadavků majitele nemovitosti. V další části se rada zabývala provozem sokolovny včetně zajištění komerční části – pronájmu a ubytování. Vzhledem k probíhajícím organizačním změnám v TJ se provoz bude řešit provizoriem zaměstnanci úřadu, jakmile dojde ke stabilizaci výboru TJ, bude se jednat o dlouhodobějším standardním řešení. Dalším bodem jednání byla příprava jarního úklidu v obci, hovořeno bylo o plánu údržby veřejné zeleně a záměrech v oblasti životního prostředí v obci. Na doporučení komise pro životní prostředí a rozvoj obce se bude důsledněji vyžadovat při povolení skácení stromů jejich intenzivnější výsadba; k tomu byly vytipovány vhodné lokality. Schválen byl i záměr prořezu vzrostlých kaštanů před ZŠ.  V bodě různé byl schválen firmě ODAS prodej 2 ks kontejnerové nástavby na NA Avia, které bylo ve vlastnictví obce, a pro své potřeby byly nevyužité. Schválena byla darovací smlouva mezi obcí a SBD Zelená hora, jejímž předmětem byl stůl pro stolní tenis pro potřeby ZŠ. Dále byla schválena Smlouva o umístění technického zařízení pro internet na budově ZŠ mezi obcí a společností SATT,a.s. Na základě žádosti byl z výtěžku společenského plesu obce schválen příspěvek ve výši 1 tisíc Kč pro občanské sdružení Hospicové hnutí Vysočina. Na základě novely školského zákona se RO rozhodla nevypisovat na funkci ředitele ZŠ a MŠ Polnička konkurz a potvrdila Mgr. Vavřínkovou ve funkci na dobu určitou 6 let, tj. do 30. 6. 2018. V závěru měsíce března se sešla RO na mimořádném zasedání, aby potvrdila výsledek výběrového řízení na dodavatele III. etapy výstavby kanalizace v obci. Výběrové řízení na základě plné moci zrealizovala Stavební poradna, spol. s r.o. se sídlem v Č. Budějovicích; závěrečného otevírání obálek byli ve výběrové komisi dva zástupci obce. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Sdružení VHS Bohemia, a.s. Brno. Vzhledem k vydání stavebního povolení byla současně podána žádost na poskytnutí dotace. Další jednání rady se uskutečnilo začátkem dubna a hlavním bodem byla za účasti členů chatového výboru V. Dářko příprava rekreační sezóny v této lokalitě. Radní dále vyslechli informace správce vodovodu týkající se řešení poruchy dodávky pitné vody v průběhu 13. týdne. Závada se tentokrát hledala velmi dlouho, i když mohlo dojít k jejímu zjištění díky větší všímavosti občanů dříve. Důvodem úniku vody ze sítě byla porucha u přípojky u jedné z nemovitosti v obci, a co víc, indicie poruchy byly pro majitele novostavby dostatečné. Opět se ale prokázala neomalenost některých spoluobčanů, kteří nevybíravými SMS zprávami kritizovali údajnou nečinnost obce či správce vodovodní sítě. Je na místě poděkovat Ing. Svobodovi a všem těm, kteří se opět bez ohledu na čas a i noční dobu (hlavní řád se uzavíral od 23 do 4 hod na vodojemu) věnovali úsilí ke zjištění závady. Radní dále schválili změnu firmy k zajištění legislativních úkonů pro provoz veřejného vodovodu. Současnou společnost Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim nahradí po výpovědní lhůtě firma Enviro Ekoanalytika, s.r.o. V. Meziříčí. Dalším bodem jednání bylo hodnocení zimní údržby komunikací a chodníků v obci; obec nezaznamenala výrazných stížností a průběh údržby a poděkování tak patří firmě Slaný, s.r.o. Polnička za odvedenou práci. Zimní období mělo tentokrát příznivější průběh a údržba stála obecní rozpočet 115.960 Kč. Radní dále vzali na vědomí zprávu o průběžném hospodaření obce, seznámili se se zprávou auditora na hospodaření obce za rok 2011 a doporučili zastupitelům schválit závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011. Doporučili také ZO schválit auditora na hospodaření obce v roce 2012 – opět firmu InForm Aduit s.r.o. Ing. Hrabák.           
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010