Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 15 February 2012

V uplynulém období se sešla RO na svém jednání 30.1. Hlavním bodem jednání byla činnost MŠ a ZŠ Polnička včetně činnosti školské rady. Za školu se jednání zúčastnila její ředitelka Mgr. J.Vavřínková, vedoucí školní kuchyně M. Bartošová a členka školské rady Dis. J.Henzlová. Více

jak hodinová vzájemná diskuse byla vedena kolem problematiky novely školského zákona, voleb členů školské rady, řádu školy, pracovních náplní zaměstnanců a provoz školní jídelny. Hovořeno bylo také i o některých připomínkách, které obecní úřad v poslední období evidoval; rada tak byla zástupci ZŠ seznámena s chodem některých činností, které mají legislativní oporu, i když z laického pohledu byly předmětem připomínek. V závěru však byla nalezena shoda v názorech k projednávaným činnostem a starosta obce poděkoval vedení školy, pedagogům i všem jeho zaměstnancům za jejich aktivitu a odváděnou práci. V další části byla rada seznámena s aktuální nabídkou na provedení výměny oken v budově MŠ; tato problematika byla již několikrát řešena a snahou bylo získání finanční podpory z grantů či dotace, např. z programu „zelená úsporám“. I přes opakovanou snahu v podávání žádostí se zatím nepodařilo zajistit spolufinancování a vzhledem k havarijnímu stavu oken bude muset zastupitelstvo přijmout zásadní rozhodnutí. K zásadnímu posunu se dostala problematika řešení odkanalizování celé obce, tzn. 3. etapa; RO byla seznámena s dalšími kroky, které vedou k vydání stavebního povolení, což je nezbytné k podání žádosti o finanční podporu. Poslední etapa dobudování splaškové kanalizace s čerpáním odpadních vod na Stržanov a poté vypouštění do kanalizačního systému města Žďáru n. S. je odhadováno na 50 mil Kč, přičemž je možné získat spolufinancování max. do 80 %. Také v této oblasti čeká zřejmě ještě toto zastupitelstvo přijmout zásadní usnesení ke střednědobému  úvěrovému dofinancování. Rada se dále zabývala budoucností provozování objektu sokolovny, která je v majetku České obce sokolské s 20-ti letou zápůjčkou pro obec Polnička. Současný provoz a chod zařízení je komplikovaný včetně zajištění samofinancování, které neumožňuje zásadní a nutné opravy či rekonstrukce. Jednou z možností je převzetí celého provozu sokolovny (včetně ubytování a pronájmů) přímo pod obec s vytvořením pracovního místa pro správce; podmínkou však je řádné provedení kalkulace příjmů i výdajů a také samozřejmě vůle zastupitelů rozhodnout o případné změně. V další části jednání byla projednána programová příprava jednání zastupitelstva obce.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010