Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání Zastupitelstva a Rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání Zastupitelstva a Rady obce
Z jednání Zastupitelstva a Rady obce
Napsal Obec Polnička   
Friday, 20 January 2012

V závěru roku jednali zastupitelé zejména o rozpočtu na rok 2012, jehož schválenou verzi přinášíme na jiném místě. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v objemu 8 097 320,- Kč, neobsahuje však předem plánované investiční akce; má však vytvořenou rezervu ve výši

656 070,- Kč, kterou by se operativně řešily možné rozvojové aktivity. Stále přetrvává větší potřeba, než jsou plánované příjmy; řada akcí je tak připravena tzv. pod čarou. Současně zastupitelé schválili rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014 tak jak ukládá zákon. V další části bylo projednáváno odpadové hospodářství; i přes mírné navýšení nákladů svozové firmy ZO rozhodlo ponechat poplatek za odpady pro rok 2012 v nezměněné výši. Projednán a schválen byl Plán práce rady a zastupitelstva na rok 2012. Schválena byla i směna obecního pozemku, přítomní byli informováni o výsledku dražby pozemku v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V interpelacích zastupitelů bylo hovořeno o vandalství v obci na vánočním osvětlení, byl vznesen návrh na instalaci zábradlí kolem chodníků pod kapličkou a možnosti opravy místní komunikace za „příhonem“.

 První lednová rada řešila mimořádně havarijní stav v zásobování vodou; opět se objevil obdobný problém ze závěru roku – nedostatek vody na vodojemu. Prioritně byla prováděna opatření ke snížení následků výpadku dodávky vody a veškeré úsilí bylo zaměřeno na velmi obtížné hledání příčiny. I přes provedená opatření na vodojemu byla evidována výrazná spotřeba vody, což signalizovalo možný únik z potrubí. Nakonec se podařilo najít na hlavním řádu směrem do obce prasklý spoj na potrubí, který byl do pozdních večerních hodin, za účinné pomoci firmy Velké Dářko s.r.o. a některých občanů obce, opraven. Poděkování tak patří nejen správci vodovodu Ing. Svobodovi, ale i těm, kteří v nepříznivých klimatických podmínkách pomohli havárii odstranit. Přesto byl řešen v den hledání místa havárie a následné opravy nouzový stav zásobování vodou cisternami. Vyslovit lze současně i politování nad tím, že i když úsilí všech zainteresovaných bylo zaměřeno na snahu obnovit co nejrychleji zásobování vodou – byť i nouzové – někteří občané se chovali natolik neomaleně, že svými SMS či telefonáty, hrubým a nevybíravým slovníkem kritizovali neoprávněně nečinnost obce. Bohužel i tací se mezi námi našli, ruku k dílu však nikdy zřejmě nepřiloží. RO zároveň si stanovila úkoly pro řešení oblasti vodního hospodářství. V další části jednání radní schválili Smlouvu o dílo s E.ON Servisní, s.r.o., která zajistí provedení pasportizace veřejného osvětlení v obci a navrhne řešení k dosažení úspor v této oblasti. RO se dále zabývala řešením 3. etapy výstavby splaškové kanalizace v obci, jejímž cílem je úplné odkanalizování celé obce. Abychom mohli v projektu pokračovat, bylo nezbytné projednat a schválit mandátní smlouvu pro zastupování obce v dalších krocích k získání potřebné dotace; po věcné diskusi ji radní schválili. V další části jednání byla schválena závěrečná rozpočtová opatření hospodaření obce v roce 2011. Mezi hlavními body jednání bylo také rozhodnutí o podání žádosti z Programu obnovy venkova 2012; dotace z toho programu bude využita na 2. etapu dešťové kanalizace ve Veselské ulici a radní schválili i zhotovitele stavby, kterým bude opět Velké Dářko, s.r.o. RO dále rozhodla o prodloužení pracovního poměru s p. Břečkovou, v bodě různém byla provedena kontrola připravenosti společenského plesu
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010