Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 08 December 2011

V uplynulém období jednala rada obce dvakrát. Hlavním tématem prvního jednání byla rozprava k rozpočtu obce. Nebylo jednoduché pustit se do plánů investic neboť lze očekávat propad daní a objem rozpočtu kolem 8 mil Kč je na úrovni roku 2008. Snížit se musely i  náklady  na provozu ZŠ a MŠ; do výdajů se kromě nutně provozních nákladů dostane zřejmě v první etapě jen

dofinancování dotace z Programu obnovy venkova a dofinancování vybudovaných chodníků. Vzniknout by tak mohla rezerva kolem 700 tisíc Kč, která bude uvolňována na nezbytně nutné výdaje. Radní vzali na vědomí informaci ekonomky o hospodaření obce k 15.11., které je úměrné aktuálnímu vývoji ve společnosti; pozitivní je výrazné snížení zadluženosti obce, která je nyní kolem 3,5 tisíce Kč na obyvatele. ZO bylo doporučeno schválit návrh plánu práce rady a zastupitelstva na rok 2012. Projednána byla dále dílčí zpráva nezávislého auditora na hospodaření obce za období leden až říjen 2011; v závěru zprávy je konstatováno, že nebyly zjištěny v hospodaření obce zásadní nedostatky, je naplňována reforma účetnictví a obec plní základní ekonomické funkce velmi dobře. Rada neschválila žádost o finanční příspěvek na činnost Oblastní charity Červeného Kostelce a Domova sv.Josefa v Žirči u Dvora Králového. Radní v přijatém usnesení potvrdili na další 3 leté období ve funkci zástupce ve Školské radě za zřizovatele PaedDr. Zdeňka Fňukala. Na druhém jednání rady byl dopracován konečný návrh rozpočtu obce s doporučením ke schválení zastupitelům. V další části jednání byl proveden ekonomický rozbor v odpadovém hospodářství za rok 2011; v této oblasti je situace příznivá a dotování z rozpočtu obce na svoz a likvidaci odpadů je do 10 %. Radní proto doporučili ZO zachovat výši poplatků za svoz PDO v nezměněné výši i za předpokladu, že pro rok 2012 byl podepsán s firmou ODAS dodatek ke smlouvě s navýšením nákladů o 4 %. S ohledem na novou legislativu schválili radní novou interní směrnici na odepisování a inventarizaci majetku obce a směrnici o nakládání s majetkem. V závěru jednání rada neschválila s ohledem na napjatý rozpočet finanční příspěvek pro Centrum zdravotně postižených se sídlem ve Žďáru n.S. 
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010