Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva obce a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva obce a rady obce
Z jednání zastupitelstva obce a rady obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 16 November 2011

V úvodu říjnového zasedání zastupitelstva složila do rukou starosty předepsaný zákonný slib nová členka ZO Ing. Ivana Brožová, které nahradila odstupujícího Martina Kučeru za kandidátní listinu „Polnička 2010“. Zároveň proběhla i doplňující volba člena kontrolního výboru ZO – opět za rezignujícího Martina Kučeru byl zvolen Aleš Moravec. Hlavním bodem jednání bylo

průběžné hodnocení společného volebního programu ZO do roku 2014; jak konstatoval starosta obce, během prvního roku čtyřletého volebního období se podařilo dokončit řadu již rozpracovaných aktivit – změna č. 1 Územního plánu obce, rekonstrukce křižovatky s vybudováním chodníků před penzionem Červeňák, úprava prostranství u prodejny COOP; pokračuje se na úplném odkanalizování obce, zahájeny byly úpravy areálu pod Stříbrným rybníkem apod. ZO schválilo pracovní skupinu, která se bude zabývat možnou úsporou energií pro zařízení v majetku obce (el.energie a plyn – v říjnu 2012 končí fixovaná cena el. energie u E.On, o rok později končí fixovaná cena plynu u RWE). Zastupitelé byli ekonomkou OÚ seznámení s informacemi k zahájení příprav rozpočtu obce na rok 2012, schválena byla rozpočtová opatření č. 3 a 4/2011. V interpelacích zazněla kritika na mládež, která se v nočních hodinách schází před budovou ZŠ a mnohdy tam po sobě zanechá velký nepořádek. K nápravě stavu dostala mandát pořádková komise, která zvýší dohled nad dodržováním veřejného pořádku v této lokalitě.

 Poslední říjnový den zasedala také rada obce. Před zahájením jednáním se dostavil velitel JPO Pavel Němec, který seznámil radní s informacemi týkající se hasičské techniky; stále více začínají být problémy s vozidlem Praga V3S, které i přes snahu hasičů zápasí s prodloužením oprávnění na STK. Životnost vozidla je odhadována max. na 1 rok. Vedení obce přislíbilo intenzivněji jednat o možnostech pořízení jiného vozidla pro účely přepravy hasičů, např. převodem od Policie ČR. Hlavním bodem jednání byla rozprava k návrhu rozpočtu obce; jak informovala radní ekonomka úřadu, zřejmě se nepodaří schválit pro rok 2012 zákon o novém rozpočtovém určení daní (RUD), které by více zvýhodnilo obce na úkor velkých městských celků. Nový rozpočet je třeba sestavit s vědomím, že obce přijdou v roce 2012 o 5 – 10 % daňových příjmů a lze odhadovat, že výše rozpočtu by měla odpovídat roku 2008. Čeká nás tak při tvorbě rozpočtu velké úsilí  pokrýt všechny tzv.mandatorní výdaje a plánované závazky; zbývající část rozpočtu bude jen rezervou pro krytí aktuálních nákladů. Nelze tedy ani v roce 2012 počítat bez grantové podpory s většími investičními akcemi. S ohledem na napjatý rozpočet 2011 RO neschválila finanční příspěvek pro Hospicové hnutí Vysočina se sídlem v Novém Městě n. M. Radní se též zabývali tehdy aktuální odstávkou pitné vody a problémy s tím související. O týden tak musela být posunuta akce na zokruhování vodovodu za areálem ZŠ (opatření by mělo přispět ke zvýšení tlaku ve vodovodním řádu na horní konci obce), které pro obec realizuje společnost Velké Dářko, s.r.o. Rada se také zabývala organizační přípravou společenského plesu obce, který se bude konat 28. 1. 2012; hrát by měla úplně nová hudba, předpůlnoční překvapení bude zřejmě až z Prahy; bohatá tombola a zabíjačková kuchyně bude samozřejmostí.  RO projednala a schválila smlouvu na zimní údržbu místních komunikací; práce budou na základě dobrých zkušeností svěřeny firmě SLANÝ, s.r.o. Polnička v ceně 450 Kč/hod + DPH.  
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010