Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Informace pro občany - září
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Informace pro občany - září
Informace pro občany - září
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 15 September 2011

· ČOV za humny. V březnu 2011 zahájila obec kroky k uvedení do řádného provozu ČOV v lokalitě „Za humny“; zahájeno bylo reklamační řízení a vedla se jednání nejen s dodavateli stavby, ale i s výrobcem technologie. Od té doby i přes úsilí jak obce, tak i stavebního dozoru, se nepodařilo zajistit bezproblémový čistící chod zařízení (provoz

·         nevykazuje požadované parametry). Další kolo jednání mezi výrobcem a dodavatelem stavby se uskutečnilo v měsíci srpnu a byl stanoven závazný termín odstranění závad do 31. 10. 2011. V případě, že nebude naplněno opatření, bude postupováno vůči dotčeným subjektům právní cestou. Dne 12. 9. zajistil výrobce technologie odvoz mrtvého kalu, který byl nahrazen aktivním; následovat budou odběry vzorků a přijetí případných dalších opatření. Naším společným zájmem je mít ČOV funkční tak, aby provoz neobtěžoval sousedící trvale obydlené objekty.

 

·         Oslavy 120 lez školy. V letošním roce si ZŠ a MŠ Polnička připomene již 120 let od zahájení výuky ve zdejší škole. Slavnostní akademie s výstavou a otevřením areálu školy se připravuje na 26. a 27. 11. 2011.

 

·         Nový školní rok 2011/2012. Do školních lavic v novém školním roce usedlo celkem 121 žáků; 66 z Polničky, po 8 z Račína a Škrdlovic, 22 ze Světnova, po 4 ze Žďáru n. S. a Stržanova. Mateřská škola má plnou kapacitu 40 dětí ve dvou odděleních – Berušky a Medvídci.

 ·         Stočné pro obyvatele. Zastupitelé schválili zásady, kterými dojde od 1. 1. 2012 k zavedení platby stočného v obci Polnička. Cena vody je schválena 24 Kč/m3 a stočného 14 Kč/m3 včetně DPH, tj. celkem 38 Kč/m3. Platba vody bude probíhat buď odečtem z vodoměrů nebo paušály, stočné bude placeno paušálem v objemu 31  m3/obyvatel/rok pro občany s trvalým pobytem v obci. U rekreačních objektů je paušál 31 m3 /objekt/rok; všechny podnikatelské subjekty budou platit stočné dle objemu odebrané vody podle vodoměrů. Pro občany, kteří prokazatelně dokladují vlastní vývozy jímek, bude kompenzace ve výši vypočítaného paušálu. Vzhledem k podzimnímu termínu odečtu vodoměrů musí na přelomu roku proběhnout další nový odečet.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010