Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Monday, 20 June 2011

Rada obce zasedala v uplynulém období celkem dvakrát. Hlavním bodem květnového jednání bylo aktuální hodnocení grantových programů; ne příliš spěšný stav je u grantu zateplení a výměna oken na budově MŠ; program zelená úsporám byl pro veřejné budovy zastaven a obec prostřednictvím společnosti IP Izolace Polná hledá jiný zdroj financování. Na celkové

odkanalizování obce se dokončuje veškerá dokumentace a vyřizují potřebné řízení; poté bude zahájeno řešení financování akce. Nově jsme podali žádost na krajský grant „Bioodpady 2011“; s 50 % spolufinancování bychom chtěli rozšířit počty bio kontejnerů v obci. Finanční výbor řeší v současné době i možný grant na novou výsadbu zeleně v obci. V další části jednání se rada zabývala organizačními záměry v pořadí již 11. ročníku Hodu Polničskou kolejnici; rozděleny byly úkoly především pro zajištění hostů a účast předního sportovce. V bodě různém se radní zabývali technikou prodeje obecního pozemku, o který projevilo zájem více zájemců; odsouhlasen byl obsah „nabídkového listu“, stanovena byla minimální cena a stanoveny byly přípojné body na inženýrské sítě. Návrh musí ještě schválit ZO. RO byla dále informována o průběhu kontroly ze Státního ústavu pro jadernou bezpečnost související s provozem vodojemu a zařízení pro odradonování. V další části jednání byl řešen podnět jednoho z majitelů rekreačních objektů ve věci poplatků za likvidaci odpadů. Předložený návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky nebyl v navržené podobě doporučen odborem kontroly a dozoru MV ČR; rada tak od uvažované změny vyhlášky upustila a žádost tak byla zamítnuta.V závěru jednání rada schválila rozpočtové změny č.1 a 2 a doporučila je ke schválení zastupitelům.

 Druhé jednání rady bylo zaměřené na stav veřejného pořádku v obci a činnost pořádkové komise; jednání se účastnil předseda komise Radek Blažíček. Tomuto hodnocení předcházelo zmapování katastru obce a vzhledem k tomu, že byly zjištěny dílčí nedostatky (špatné parkování vozidel na místních komunikacích, dlouhodobé užívání veřejných ploch bez smluvního vztahu, apod.) přijala rada usnesení k odstranění zjištěných závad. Starosta obce poděkoval za činnost všem členům pořádkové komise. V další části jednání se radní zabývali financování změny č.1 ÚPO. Vzhledem k tomu, že řada pozemků soukromých vlastníků byla změnou ÚPO zhodnocena na pozemky s možnou výstavbou nemovitostí byl schválen návrh jednat s těmito vlastníky a požádat je formou dobrovolného finančního daru ve výši 1,- Kč/m2 jako podíl na úhradě nákladů schválené změny. Informační schůzka se uskutečnila 6.6. a na jejím základě předá OÚ dotčeným majitelům darovací smlouvy. Radní dále schválili novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektro zařízení prostřednictvím mobilního svozu společnosti Asekol včetně Plné moci pro firmu ODAS. V závěru jednání byla řešena příprava červnového zasedání zastupitelstva.    
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010