Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva obce
Napsal Obec Polnička   
Monday, 23 May 2011

Hlavním bodem jednání dubnového ZO byly informace o činnosti spolků a veřejně prospěšných aktivit v obci za rok 2010. Ještě před vlastním jednáním si zastupitelé prohlédli prostory v hasičské zbrojnici a členy výboru byli informováni o své činnosti; sbor čítá 70 členů z toho 15 mladých hasičů; v zastoupení předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti informovala Bc.M.Grochová;

SPOZ zajišťuje návštěvy občanů při životních jubileí, podílí se na vyřazování žáků 9. tříd, vítání nových občánků do života a spolupracuje s ostatními občanskými aktivitami v obci. Velmi pozorně vyslechli všichni přítomní informace M. Mittermayerové o velmi aktivní činnosti Klubu seniorů, který se snaží být v kontaktu s většinou seniorů v obci, zejména pak s těmi osamělými; činnost klubu je rozmanitá a práce jeho vedení si všichni váží; jak bylo v úvodu řečeno – senioři jsou nejohroženější vrstvou ve společnosti a je nutné být jim nápomocni. Výčtem zajímavých akcí pro občany obce Polnička seznámil za občanské sdružení Krákorka člen jeho vedení MVDr. Havránek; i když toto sdružení nemá zatím v obci dlouholetou historii, zaměřuje se na aktivity, které v obci chyběly. O činnosti TJ sokol, která má více jak sto letou historii hovořili za výbor J. Kabrda a B. Cempírek; v současné době má TJ 95 členů a kromě sportovního zaměření se zabývá jednota i hospodářskou činností, která kryje provozní náklady sokolovny. K novým aktivitám patří od loňského roku oddíl kopané, který kromě družstva mužů organizuje i přípravku žáků. O činnosti tanečního souboru Berušky hovořila její vedoucí H. Mičková; soubor má 15 členů (mladší a starší) a účastní se řady akcí nejen v obcí, ale i v blízkém či vzdálenějším okolí. V závěru tohoto bodu poděkovat starosta obce všem, kteří se na této záslužné práci pro širokou veřejnost věnují a popřál jim hodně dalších úspěchů. Druhým zásadním tématem jednání bylo vydání změny č. 1 Územního plánu obce Polnička v souladu se stavebním zákonem – jeho celý obsah je zveřejněn na webových stránkách obce a lze se tak seznámit s prioritami dalšího rozvoje naší obce. Neméně důležitým bodem jednání bylo projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření obce v roce 2011 a projednání zprávy auditora; ZO schválilo hospodaření obce bez výhrad a současně schválilo auditora Ing. Pavla Hrabáka pro audit hospodaření v roce 2011. Schválen byl také odpisový plán majetku ZŠ a MŠ za rok 2010. V majetkových záležitostech zastupitelé odložili návrh prodeje jednoho z pozemků a odsouhlasili prodej jiného stavebního pozemku; vzhledem k tomu, že o koupi projevili hned dva zájemci, byla pověřena rada předložit návrh způsobu prodeje. V přijatém usnesení byla schválena Smlouva se společní E.ON o zřízení věcného břemene a dodatek ke smlouvě ve věci nového splátkového kalendáře finanční půjčky mezi obcí a městem Žďár n.S. Schválena byla i na dobu určitou (15. 1. 2012) pracovní smlouva pro provozního zaměstnance OÚ. 

 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010