Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání Rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání Rady obce
Z jednání Rady obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 13 April 2011

Rada obce jednala v uplynulém období celkem 2x. Hlavním bodem březnové schůze byla již vícekrát diskutovaná problematika nákladů na likvidaci splaškových vod a na provoz ČOV s ohledem na financování, které je výhradně dotováno rozpočtem, což chce obec řešit zavedením stočného pro všechny domácnosti.

Systém byl po diskusi radních navržen a návrhem se bude zabývat dubnové zastupitelstvo. Limitním hlediskem pro řešení je konečná cena vodného a stočného 40 Kč/m3. Rada musela operativně řešit náhradu odborného garanta za provozování obecního vodovodu a čištění odpadních vod; ze zdravotních důvodů byla smlouva ukončena s p. Gabrielem a od 1. 4. byla podepsána nová smlouva s Janou Holubovou, která zajišťuje obdobnou činnost pro obec Škrdlovice. Radní také stanovili pravidla a podmínky pronájmu pro užívání rekonstruovaného fotbalového hřiště. Pro fotbalový zápas byla stanovena sazba 1.000 Kč, pro celodenní pronájem sazba 3.000 Kč; tréninky a fotbalové zápasy oddílů kopané naší TJ budou od poplatků osvobozeny. V další části jednání byla řešena připomínka k posílení tlaku ve vodovodní síti na horním konci obce; prvním krokem bude zokruhování vodovodního řádu za ZŠ a v případě, že se stav nezlepší, bude jednáno o dalších krocích. Do závěrečné fáze vstoupilo projednávání změny č.1 ÚPO; při veřejném projednávání již nebylo vzneseno zásadních připomínek a tak ZO v dubnu vydá změnu č.1 jako pozměňující dokument stávajícího ÚPO. Změna tak vstoupí v platnost do 15 dnů od přijetí usnesení. K zásadnímu řešení nevyhovujícího provozu dílčí ČOV v lokalitě Za humny došlo na základě schůzky zainteresovaných subjektů – investora, firmy PKS, který akci realizoval a společnost SAVE CZ; přijatá opatření umožnila uvést ČOV do dalšího zkušebního provozu, který by trvat až 1 rok. Radní se seznámili také s auditem na hospodaření obce za rok 2010, který neshledal žádná pochybení a bylo konstatováno, že se obec dobře vyrovnala s reformou účetnictví. RO tak doporučila zastupitelům schválit hospodaření bez výhrad; současně bylo doporučeno podepsat smlouvu na audit pro rok 2011 opět s Ing. Pavlem Hrabákem. Dubnové  jednány rady bylo v úvodu věnováno přípravě nové rekreační sezony na Velkém Dářku za účasti předsedy chatového výboru J. Bukáčka a člena výboru J. Miklíka. Dohodnut byl termín pro veřejné setkání s majiteli chat, které obec Polnička organizuje již několik roků; v rámci jednání bylo rozhodnuto o termínech sezónního svozu odpadu, bylo poukázáno na přetrvávající nedostatky v této lokalitě a přijata některá opatření k možné změně tohoto stavu. Rada se také zabývala zajištěním jarního úklidu v obci, stanovila termíny pro umístění kontejnerů na odpad ze zahrádek a rozhodla o zahájení pravidelného svozu bio odpadu dnem 18. 4. (prozatím vývozy po 14 dnech) Pro jednání ZO připravili radní návrhy na možné prodeje obecních pozemků, o které byl projeven zájem občanů. Zásadním jednání byla také záležitost stanovení investičních priorit; přijata byla opatření jak dál postupovat v řešení úplného odkanalizování obce a v řešení možné výstavby víceúčelové sportovní haly. Rada uvolnila částku 10 tisíc Kč z rezervy na pořízení kvalifikovaného posouzení proveditelnosti stavby. V další části jednání rada schválila jmenovací dekret ředitelky ZŠ a MŠ s termínem na dobu neurčitou (k 30. 6. 2011 vyprší platnost stávajícího jmenování). 
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010