Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva obce
Napsal Obec Polnička   
Monday, 21 March 2011

Poslední únorový den měli zastupitelé na svém zasedání program skutečně nabitý – celkem 15 bodů jednání. V úvodu vystoupil zpracovatel návrhu změny č.1 ÚPO Ing. arch. Jan Psota a reagoval na přednesené dotazy z řad ZO. Legislativní proces kolem změny č.1 ÚPO následně pokračoval veřejným projednáváním dne 7. 3., kde mohli vznést dotčení vlastníci pozemků námitku a kdokoliv (občan, instituce, apod.) mohl přednést připomínku. Zprávu o plnění úkolů

na úseku požární ochrany za rok 2010 přednesl velitel jednotky Pavel Němec. Jak uvedl, jednotka je zařazena ve III. kategorii s výjezdem do 10 min, má okruh zásahu 10 km a má 33 členů. V loňském roce byla JPO volána ke 2 požárům, účastnila se 2 námětových cvičení a zasahovala po povodni v obci Chrastava. Dalším hlavním bodem jednání byla rozprava k rozpočtu, která se nesla v objasňování škrtů téměř ve všech kapitolách. Diskusí (převážná část se týkala spolků a zejména jednotky PO obce) bylo dospěno k závěru, že vytvořená finanční rezerva bude předmět konkrétních zdůvodněných žádostí a osobních jednání; rozpočet byl tak zastupiteli většinou hlasů schválen. Součástí schvalovacího řízení k rozpočtu obce byl i rozpočtový výhled na roky 2012, 2013. Předmětem dalšího bodu jednání bylo schválení návrhu ZŠ a MŠ k rozdělení hospodářského zisku za rok 2010 – tvořil 5.877,81 Kč - a nebylo žádných výhrad. Obsáhlým bodem jednání byla diskuse a schválení předložených 8 obecně závazných vyhlášek a Upozornění ZO k udržování veřejného pořádku v obci. Všechny návrhy byly ZO schváleny. Hlavním bodem programu bylo dále řešení oblasti sportovního vyžití a zjištění potřebnosti sportovního zaměření; ustavená pracovní skupina předložila písemný materiál s mapováním informací o provozu 4 nových sportovních hal v okolí. Obsáhlá diskuse byla vedena k zásadnímu problému, zda zachovat a modernizovat stávající objekt sokolovny či se zabývat výstavbou nové sportovní haly. V přijatém usnesení byla pracovní skupina pověřena dalším jednáním, které se má zabývat možnostmi zadání studie výstavby haly a jejího financování. V bodě různém bylo schváleno závěrečné rozpočtové opatření v hospodaření obce za rok 2010, schválen byl návrh na prodej obecního pozemku o výměře 387 m2, předložena byla informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2011, schválena byla veřejno-právní smlouva mezi obcí a městem Žďár n. S. o sezónním umístění přenosných informačních tabulí s lyžařskými tratěmi. Zastupitelé zamítli žádost o finanční příspěvek na publikaci Ing. Flesarovi. V interpelacích zastupitelů bylo hovořeno o problematice vodního hospodářství (nízký tlak v potrubí na horní části obce), webové stránky obce, zemní práce u hráze na Novém rybníku, financování změny č.1 ÚPO a vznesen byl požadavek řešit sáčky na psí exkrementy. V interpelacích občanů byl vznesen požadavek řešit s příslušnými dotčenými firmami problém zničení povrchu obecní komunikace od areálu ZD směrem k vodojemu (v zimních měsících zde probíhalo odtěžení materiálu po odbahňování Hamerského rybníka).
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010