Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva a rady obce
Z jednání zastupitelstva a rady obce
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 19 January 2011

Za uplynulé období se sešlo k jednání ZO i rada obce. Hlavními body jednání zastupitelů bylo projednání plánu práce RO a ZO na rok 2011; tento počítá se 6 sedáním ZO a 12 jednáním RO. Důležitým bodem bylo ekonomické hodnocení výsledků vodního hospodářství obce v roce 2010; příjmy dosáhly objemu přes 900 tisíc, přičemž náklady jsou zhruba v poloviční výši.

Naopak dramaticky z pohledu rozpočtu se jeví náklady na čištění odpadních vod, které jsou v objemu kolem 700 tisíc a není na ně žádný příjem. Radě bylo uloženo zabývat se otázkou řešení stočného pro všechny kategorie domácností a připravit návrhy řešení zastupitelům ještě v první ½ roku 2011. Cena vody by měla být na stejné úrovni roku 2010 s navýšením o 10 % DPH (obec se stala od 1. 10. 2010 plátcem). Hodnoceny byly také ekonomické výsledky odpadového hospodářství. Příjmy dosáhly objemu cca 516 tisíc Kč, výdaje 540 tisíc Kč, což je při drobném dotování z rozpočtu hospodaření pozitivní a nemuselo být přikročeno ke zvýšení ceny za odpady; i pro rok 2011 je částka 400 Kč na občana s trvalým pobytem v obci, 350 Kč pro nemovitosti k rekreačním účelům. Důležitým bodem jednání byla rozprava k rozpočtu obce na rok 2011. Vzhledem k tomu, že stále ještě probíhají jednání o některých akcích, které nejsou zařazeny do rozpočtu bylo schvalování odloženo a zastupitelé schválili rozpočtové provizorium. Předpokládá se však s hospodařením v tomto roce kolem 7,8 mil Kč. V další části jednání byl schválen prodej obecních pozemků o výměře 535 m2 ZD Světnov se sídlem v Polničce; do výboru Subregionu Velké Dářko zvolili zastupitelé za naší obec dva zástupce – starostu Bohumila Cempírka a členku rady Ludmilu Machovou. Zastupitelstvo v přijatém usnesení uložilo starostovi řešit problematiku nefunkční ČOV v lokalitě „Za humny“ a členům ZO bylo uloženo aktivně se zapojil do organizační přípravy společenského plesu obce.  První jednání rady v letošním roce bylo ve znamení přijetí závěrečných rozpočtových opatření k vyrovnání příjmů a vydání roku 2010. Hlavním bodem programu byla diskuse k podání žádostí o dva projekty z Programu rozvoje venkova. Letošní podpora kraje Vysočina bude využita k dobudování dešťové kanalizace v ulici „Veselská“, čímž tak bude zahájena 1. etapa zásadní rekonstrukce této místní komunikace. Finanční podpora z POV, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, by mohla být využita na výměnu střešních krytin na sakrálních stavbách v majetku obce - kapličce a kapli před obcí. V další části jednání se RO zabývala organizační přípravou Společenského plesu obce. Radní přijali také prostřednictvím pořádkové komise opatření ke zvýšenému dohledu nad veřejným pořádkem v obci ve večerních hodinách na základě stížností, které někteří naši spoluobčané v těchto dnech na úřad podali. V bodu různém rada schválila finanční příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené ve Žďáru n.S., doporučila zastupitelům prodej obecního pozemku na dolním konci a přijala nezbytná opatření k proúčtování dotace na rekonstrukci vodojemu, která v roce 2010 na tomto zařízení proběhla se 100 % krytím dotace.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010