Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Informace pro občany
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Informace pro občany
Informace pro občany
Napsal Obec Polnička   
Wednesday, 19 January 2011

·  Upozornění rodičům polničské mládeže. Obecní úřad eviduje v posledním období několik stížností na chování skupinky - převážně chlapců - ve věku 11 až 15 let, s největší pravděpodobností z naší obce, kteří ve večerních hodinách, zahaleni do tmy, svým jednáním způsobují škody na majetku našich spoluobčanů. Jejich negativní chování  

·        je někdy završeno až vandalským řáděním a úmyslným poškozením cizí věci. Obracíme se na rodiče naší mládeže, aby se zajímali o to, kde a s kým tráví jejich děti zejména současné zimní večery. Vedení obce již vytvořilo i opatření prostřednictvím pořádkové komise, která zahájila mapování inkriminovaných míst, kde se mládež schází a míst, kde již došlo k poškození majetku nebo může hrozit (opuštěná zákoutí, stavení apod.). V případě odhalení konkrétních viníků budou přijata účinná opatření, aby se zamezilo vandalskému řádění jedinců.

·        Rada podala žádost o změnu splátkového kalendáře. Nepříznivý ekonomický výsledek rozpočtu obce roku 2010 vedl radní k podání žádosti Radě a zastupitelům města Žďáru n.S. ve věci splácení finanční půjčky na dofinancování výstavby cyklostezky Pilská nádrž – Polnička. Z této půjčky se podařilo vrátit městu již 1.085.000 Kč a zbývá uhradit ještě 915.000 Kč. Žádost obsahuje rozložit splátky do konce roku 2014.

·        Nový splátkový kalendář. Tíživá finanční situace v obecním rozpočtu koncem roku 2010 vedla radu obce podáním žádosti na Město Žďár n.S. o přehodnocení splátkového kalendáře na finanční půjčku, která byla obci poskytnuta na dofinancování cyklostezky Pilská nádrž – Polnička. Stávající smlouva obec zavazovala splatit úvěr již do konce roku 2011; i přesto, že již bylo vráceno Městu Žďár n.S. kolem 1 mil Kč zbývající část 915.000 Kč je stále velkým a neřešitelným problémem. Rada města vyhověla žádosti a schválila nový splátkový kalendář do konce roku 2014 s tím, že po tři roky bude hrazeno po 250 tisících Kč a poslední splátka v roce 2014 bude činit 165 tisíc Kč.

·        Čištění odpadních vod. Ekonomika vodního hospodářství obce  i přes pozitivní vývoj, kdy je finančně naplňován fond rezerv pro případné opravy a rekonstrukci, je výrazně ovlivňována vysokými náklady na provoz ČOV. Tyto jsou plně hrazeny rozpočtem obce a stav se stává již dlouhodobě neúnosným. Rada získala pověření zastupitelů připravit ještě do poloviny roku návrh řešení, které může spočívat ve snížení ceny vodného a plošného zavedení stočného pro všechny domácnosti. V současné době je podrobně mapován stav likvidace odpadních vod v jednotlivých domácnostech, který bude výchozím podkladem pro přijetí rozhodnutí ZO.  

 ·        Poděkování za podporu. Pořadatelé Silvestrovského běhu děkují všem, kteří se na zdařilé akci v poslední den roku 2010 podíleli – Restauraci Polnička manželů Šimákových, Krajskému úřadu kraje Vysočina, Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s., Sboru dobrovolných hasičů Polnička, TJ Polnička a zejména těm, kteří nás přišli osobně podpořit – jak na trati závodu, tak i jako diváci.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010