Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Friday, 10 December 2010

Za uplynulé období po ustavujícím zasedání ZO jednala 2x rada obce. První hlavním bodem rady byla rozprava k rozpočtu obce, který připravuje finanční výbor společně s ekonomkou OÚ. Široká diskuse s některými škrty vedoucí k vyrovnanému rozpočtu prozatím nedosáhla ke shodě zařadit do roku 2011 plánované investiční priority.

K tomu budou nutná ještě další jednání mimo rámec obce, což způsobí, že obec bude zřejmě v prvních dvou měsících nového roku hospodařit podle rozpočtového provizória (poprvé od roku 2000 po tehdejších mimořádných volbách). Příjmy i výdaje by neměly shodně přesáhnout výši rozpočtu 8 mil Kč. V další části radní projednali dvě nabídky na zimní údržbu místních komunikací v obci a schválili uzavření smlouvy s firmou Slaný Polnička. V další části jednání hovořili radní o zajištění vánoční výzdoby, zajištění společenského plesu obce a potvrdili pracovní smlouvu na další 4 roky pro asistentku RO. Na vědomí vzala rada obsah petice obyvatel z ulice „Veselská“ i když v souvislosti s obsahem petice jsou dlouhodobě konány kroky v řešení. Druhé jednání RO se zabývalo obsahovým i termínovým návrhem Plánu práce jednání rady a zastupitelstva v roce 2011; zapracovány do něj byly i rozvojové úkoly obce vyplývající ze společného volebního programu ZO. Radní dále projednávali ekonomické výsledky vodního hospodářství a bylo konstatováno, že cena vodného může být i pro rok 2011 zachována; neodkladně by mělo nové zastupitelstvo řešit problematiku likvidace odpadních vod, tedy stočného, které není řešeno příjmem a tudíž náklady musí být kryté obecním rozpočtem; tyto dosahují částky přes 700 tisíc Kč ročně. Hodnoceny byly i ekonomické výsledky odpadového hospodářství a ani zde nemusí být pro rok 2011 přistoupeno ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu; přesto je nutné řešit problematiku nákladů na likvidaci bio odpadu. V bodě různém rada vybrala ze dvou nabídek zajištění pouťových atrakcí na rok 2011, projednala přípravu prosincového jednání ZO, projednala zajištění tradičního Silvestrovského běhu a Novoročního výšlapu a doporučila ZO ke schválení odprodeje některých pozemků obce pro ZD Světnov se sídlem v Polničce. V závěru přijala rada opatření k větší efektivita pružnosti svých jednání.  
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010