Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Splněné investiční záměry v obci Polnička za volební období 2006 - 2010
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Splněné investiční záměry v obci Polnička za volební období 2006 - 2010
Splněné investiční záměry v obci Polnička za volební období 2006 - 2010
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 14 October 2010
Dokončeno:
• 8. 12. 2006 – slavnostní otevření Cyklostezky Pilská nádrž - Polnička
•11. 1. 2007 – kolaudace areálu ZŠ (II. etapa)
Nákupy:
  2006 - nákup kontejneru na papír – 16.000,- Kč, grant z KÚ JI 50 %  tj. 8.000 Kč, 50% obec
  2007 - výměna oken v bytovce – 177.000,- Kč (předplacené nájemné)
• 2007 – nákup frézy s příslušenstvím – 65.000,- Kč
• 2007 – nákup sněhové frézy – 27.600,- Kč
• 2008 – pořízení tabulí „Partnerské město Montelupone“ – 15.351,- Kč
• 2008 – termostatické ventily k topení v MŠ – 67.295,- Kč
• 2008 – nový kotel do ZŠ – 135.000,- Kč
• 2008 – nové, ojeté hasičské auto – 55.000,- Kč (prodej starého za 25.000,- Kč)
•2008 – přenosné zařízení měření kyslíku na ČOV – 25.000,- Kč
• 2009 - energetický audit v MŠ – 51.000,- Kč
• 2009 – nákup a montáž obrubníků – 160.058,- Kč (na komunikaci horní konec)
• 2009 – odkup plynovodu od JMP – 39.000,- KčStavby / opravy:
• 2007 - oprava křížku (p. Henzl, Krčál, Podloucký , Slepička)
• 2007 – oprava místní komunikace – 140.000,- Kč (hrazeno z dotace POV z KÚ JI)
• 2007 – vybudování komunikace Za humny – cca 180.000,- Kč
• 2008 – oprava „Božích muk“ – 192.385,- Kč (dotace na 173.000,- Kč, obec 19.385,- Kč)
• 2008 – rekonstrukce místní komunikace (horní konec) pořízeno 300.000,-Kč z dotací POV
• 2008 – prodloužení inženýrských sítí Za humny  – 206.000,- Kč
• 2008 – opraveny místní komunikace (využito 220 t. vyfrézovaného asfaltu)
• 2008 – rekonstrukce vodovodu pod OÚ – 96.240,- Kč
• 2009 – rekonstrukce ZŠ (III. etapa) – 7.978.609,- Kč (dotace  EU)
• 2009 – vybudování druhého oddělení MŠ – cca 441.000,- Kč
• 2009 – oprava hlavní komunikace na spodním konci obce – 128.000,- Kč
• 2009 – rekonstrukce fotbalového hřiště
• 2009 – úprava cesty na horním konci – 22.000,- Kč
• 2010 – oprava kanalizace pro povrchovou vodu – 99.715,- Kč
• 2010 – úprava fasády na sokolovně – cca 56.000,-
• 2010 – rekonstrukce vodojemu / odradonovací zařízení – 2.093.280,- Kč (dotace MF ČR)
Granty:
• „Veřejně přístupný internet 3“ – nový PC pro MLK (dotace 30.000,- Kč – 13.400,- KÚ JI  a 16.600,- Kč obec)
• projekt:  „Inventarizace knihoven“ – vysokorychlostní internet do 2015 Dotace:
• přijetí dotace z MF ve výši 14.999.700,- Kč za období 9-12/2006 a její použití (za Humny)• přijetí dotace z Kraje Vysočina ve výši 17.170,- Kč na úhradu výdajů za zásahy a věcné vybavení SDH
• přijetí a použití dotace ze SFDI ve výši 1.551.000,- Kč – stavba cyklostezky
• 2007 -  z Programu na obnovu venkova – 119.000,- Kč (použito na dostavbu komunikace Za humny)
• 2008 - dotace na CZECH POINT – 50.000,- Kč (nákup nových počítačů)
• 2008 – „Jednorázová akce“ z fondu Kraje Vysočina – 25.000,- Kč (použito na Hod kolejnicí)
• 2009 – z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích – CZECH POINT – dovybavení pracoviště novou kopírkou, LCD monitorem – dotace 59.932,- +  vlastní prostředky  
Zrušené akce:
• odradonování v ZŠ (byla přislíbena dotace na 669.758,- Kč)
• grant „Sportoviště 2008“ – 37.000,- Kč, vysoký podíl obce 87.000,- Kč
Další zásadní činnosti:
• pronájem sokolovny od České obce sokolské Praha na 20 let
• 20. – 26. 8. 2007 – návštěva v Montelupone• září 2008 – návštěva z Montelupone
• 2007 - odprodej RD č.p. 126 (Řeháčkovi), možná realizace rekonstrukce křižovatky
• od 1. 1. 2008 zavedení služeb „CZECH POINT“ pro veřejnost• cyklostezka byla oceněna – „Cena hejtmana kraje Vysočina“
• 2009 zahájení provozu „datových stránek“ obce
Studie:
• rozšíření lokality za Humny II.
• cyklostezka – průtah obcí
Plánované akce (rozpracované):
• projekt na celkové odkanalizování obce + napojení na obec Stržanov (ve fázi předání na stavební úřad)
• projekt na „Rozšíření vodovodní sítě za ZŠ“ (probíhá řízení s vyjádřením se dotčených institucí)
• plánovaná oprava „Hamerského mostu“
• zahájení prací na změně č.1 Územního plánu obce
• přeložka sloupů NN z důvodu opravy silnice II/350 – u Červeňáku – cca 87.000,-Kč
• reklamace + oprava ČOV Za humny 
Stávajícímu vedení obce, radě a zastupitelstvu obce se podařilo za uplynulé 4 roky přivést do Polničky z nejrůznějších dotačních titulů téměř 28.000.000,-  Kč. Díky všem, kteří se o to zasloužili.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010