Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Informace pro občany
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Informace pro občany
Informace pro občany
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 01 July 2010
  • Volby do zastupitelstev obcí. President republiky vyhlásil termín komunálních voleb na pátek 15. a sobotu 16. října. Stávající ZO musí do 23. 7. (85 dnů před volbami) rozhodnout o počtu nového ZO, naše obec může mít dle zákona o obcích 7 až 15 členů. Registrační úřad bude shromažďovat kandidátní listiny do 10. 8. 2010. Kandidátky nezávislých kandidátů musí mít přiloženy petiční listiny s podporou min. 7 % obyvatel se stavem k 1. 1. 2010.
  • Krátce o činnosti spolků a občanských aktivit.

Klub seniorů (Marie Mittermayerová, Dana Machová). Při zahájení činnosti klubu měla obce 13 % obyvatel ve věku nad 65 let, o 5 let později to je už 15 % a výhledově se má toto procento zvyšovat; populace tak stárne i v naší obci; narůstá i počet osaměle žijících seniorů; klub se negativně vyjádřil k předvolební kampani některých politických stran, které útočily právě na seniory; klub seniorů připravuje pro své členy nejméně 1 x v měsíci nějakou akci; mezi ty úspěšné patří závěr roku s posezením u hudby, zájezdy, velký ohlas měl 1. seniorský bál; obrovský zájem byl o zájezd do Vyškova do DINO parku, kam byly v rámci Dne dětí vypraveny 2 autobusy; pro letošní pouť připravují překvapení.

 Sbor pro občanské záležitosti (Ludmila Machová). Sbor má 5 členek a kronikářku; pečuje o seniory a organizuje návštěvy u příležitosti životních jubileí; v roce 2009 celkem 15 návštěv a 1 zlatá svatba, v letošním roce 18 jubileí; nejstarší občankou obce je p. Krčálová – 97 let; SPOZ organizuje vítání občánků do života (letos 7), účastní se stužkování dětí z MŠ (9) a vyřazení žáků 9. tříd (letos 26); v kontaktu jsou členky s rodinami v případě úmrtí spoluobčana.  

o.s. Krákorka (MVDr. Jan Havránek). Nově vzniklá iniciativa se zaměřením zejména na děti, mládež a spolupráci se spolky; nyní má aktivních 11 členů a jsou registrováni jako občanské sdružení; povedlo se jim obnovit tradici masopustního průvodu obcí a živý betlém o Vánocích; zorganizovali úspěšnou akci Dětský den plný her a chtěli by do obce přivést některá další divadelní představení ochotníků z okolí; chtějí přispívat pro rozvoj kulturního života spoluobčanů.

 

TJ Sokol (Bohumil Cempírek). Více jak 90-ti letá tradice s členskou základnou kolem 100; na větší aktivitě se negativně promítly dlouholeté spory o nemovitý majetek s ČOS; v současné době má budovu sokolovny pronajatou obec na dobu 20 let; tato skutečnost neumožňuje využívat ve větším rozsahu dotační zdroje, podpora ČSTV je velmi nízká; provozní náklady jsou jen stěží hrazeny podnikatelskou činností; jeví se potřeba financí do modernizace, i když některé kroky jsou prováděny postupně (nyní proběhla oprava fasády); úspěšnou aktivitou je stolní tenis (postup do krajského přeboru), nově se tvoří oddíl kopané, což může aktivizovat i řídící činnost výboru TJ (noví členové).

 Sbor dobrovolných hasičů (Libor Ondráček). Tradičně aktivní občanské sdružení se 130 letou historií; kromě činnosti zásahové jednotky ze zákona o PO se podílí na řadě kulturních, společenských a sportovních činností v obci (zimní párkové závody na lyžích, Silvestrovský běh, hod kolejnicí, soutěže v hasičských disciplínách); za posledních 10 let aktivní práce s mládeží a dorostem; zájem mít v obci svůj areál se zázemím pro pořádání nejrůznějších aktivit.   
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010