Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání Rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání Rady obce
Z jednání Rady obce
Napsal Obec Polnička   
Friday, 16 April 2010
V uplynulém období jednala Rada obce jednou. Na úvod jednání byla za účasti členů chatového výboru Velké Dářko Jiřího Bukáčka a Jaroslava Miklíka projednávána příprava nové rekreační sezóny na Velkém Dářku jejíž součástí byla organizační příprava setkání s majiteli chat a zajištění sezónního svozu domovního odpadu.

Vzájemně bylo dohodnuto, že bude pro tuto lokalitu opět uvolněna část finančních prostředků na nákup štěrku k opravě komunikací, řešena byla problematika vývozu septiků a odstranění dvou nevzhledných staveb při příjezdu na Velké Dářko. Hovořeno bylo i o „Marketingové studii rozvoje této oblasti“, která byla v minulosti pořízena Subregionem a podle vyjádření chatového výboru existují některé připomínky, které mohou být řešeny po písemném zpracování. Setkání s chataři bude využito i k upřesnění telefonických či elektronických kontaktů majitelů chat, neboť někdy OÚ potřebuje pro potřeby Policie ČR neprodleně informovat vlastníka nemovitosti.

Hlavním bodem jednání bylo hodnocení zimní údržby místních komunikací a chodníků. V zásadě nebylo shledáno závažných nedostatků a s činností firmy Slaný a jeho zaměstnanců byla vyjádřena spokojenost. Dílčím problémem zůstávají některé podněty občanů na časový sled prohrnování v jednotlivých částech obce. Pro tento účel je vypracován harmonogram údržby, který má 3 etapy podle priorit; plán zimní údržby bývá projednáván na podzimním veřejném jednání Zastupitelstva a zde mohou občané své připomínky předkládat. Doposud se tomu však nikdy nestalo a plán byl vždy schválen dle předloženého návrhu. Zimní údržba v roce 2010 si vyžádala finanční náklad kolem 100 tisíc Kč.

Druhým hlavním bodem jednání byla diskuse k návrhu změny Územního plánu obce, který bude projednávat i Zastupitelstvo dne 26.4. Celkem bylo shromážděno 15 podnětů, které byly zapracovány do návrhu, současně je prověřeno i vyjádření dotčených orgánů a institucí, kterých se změna z odborného hlediska dotýká. Rada dále vzala na vědomí zprávu ekonomky OÚ o průběžném stavu v hospodaření obce za 1. ¼ roku 2010. Radní byli informováni o proúčtování dotace z EU, kterou byl uhrazen z větší části překlenovací úvěr. Na vědomí byla vzata také informaci ředitelky ZŠ a MŠ o vyhlášení ředitelského volna na den 30. 4. s tím, že podle zájmu bude možné využít školní jídelny i školní družiny. V Bodě různém byla projednána organizační příprava zasedání ZO a zajištění pietního aktu k 65. výročí osvobození.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010