Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva a rady obce
Z jednání zastupitelstva a rady obce
Napsal Administrator   
Wednesday, 16 January 2008
Zastupitelé se sešli k projednání důležitých bodů programu těsně před vánočními svátky i když tentokrát jich celá třetina chyběla. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení rozpočtu na  rok 2008. Změnou daňových pravidel byl rozpočet na daňových příjmech navýšen o více jak 900 tisíc Kč, přesto potřeba na straně výdajů by byla vyšší. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, zredukována byla většina výdajový položek, větší úsilí pro oblast rozvoje obce bude zaměřeno na hledáni dotací a grantů. Jednohlasně byl schválen předložený plán práce jednání rady a ZO na rok 2008. Na základě předložení ekonomických rozborů za rok 2007 nebylo přistoupeno k navýšení poplatků za vodu a odpady na rok 2008. V dalším bodě jednání hodnotili svoji práci za uplynulý rok předsedové výborů ZO a komisí RO; hodnocena byla i účast zastupitelů na jednání; 100 % účast má 6 ZO, 83 % 4 ZO, 66 % 3 ZO, 50 % a 16 % po 1 zastupiteli. Většina neúčasti byla omluvena z důvodu nemoci nebo služebních cest. V majetkové oblasti byl schválen bezúplatný převod pozemků z majetku Pozemkového fondu na obec, na vědomí byla vzata zpráva auditora na hospodaření obce za leden-září/2007, schváleny byly kupní smlouvy na prodej hasičského vozidla CAS do obce Krasová na Blanensku a pro nákup jiné CAS z obce Strážek. Projednáno bylo organizační zajištění společenského plesu obce. Schválen nebyl vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR,o.s. ani do Svazu měst a obcí ČR. Schválen nebyl vyhlášený záměr na prodej obecního pozemku na dolním konci. ZO odložili do poloviny roku 2008 vyhlášený záměr na odprodej pozemku ve vlastnictví obce pro společnost Kámen Brno v lokalitě u lomu.

Poprvé v roce 2008 se sešla k jednání i Rada obce. Hlavními body jednání bylo schválení záměru z Programy obnovy venkova a hodnocení přípravy na konkrétní projekty z fondů EU. Rada se dále zabývala přípravou společenského plesu, který by měl mít vysokou společenskou i programovou úroveň. Radní zhodnotili také tradiční Silvestrovský běh, kde se shodli na tom, že lyžařskou soutěž pro děti pro malý zájem přesuneme do jiného termínu a využijeme větší spolupráce ZŠ s využitím plánovaného lyžařského výcviku. Silvestrovskou akci více zaměříme na tradiční recesi.

 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010