Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rad a mimořádného zastupitelstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rad a mimořádného zastupitelstva obce
Z jednání rad a mimořádného zastupitelstva obce
Napsal Obec Polnička   
Tuesday, 16 February 2010
Úvod letošního roku byl pro radu i zastupitele hektický. Kromě intenzivní přípravy společenského plesu proběhlo mimořádné jednání ZO a rada zasedala hned dvakrát. Mimořádné jednání ZO bylo svoláno k objasnění problematiky pořízení změny Územního plánu obce za účasti zpracovatele návrhu změny ÚPO Ing.Psoty z Ateliéru P Ing.Marie Psotové. Obsáhlá diskuse byla vedena i problematice možné výstavby FVE na katastru obce; na dotazy odpovídal přítomný zástupce investora společnosti SOLAR GLOBAL, a.s. Praha p.Kučera.

I když nedošlo k jednoznačné shodě zastupitelů v přijatém usnesení bylo schváleno získat informace s referencemi o FVE z míst, kde již fungují a jedno zařízení společně navštívit. Ke shodě došlo u pořízení změny ÚPO – schváleno bylo podání žádosti i rozhodnutí o pořizovateli změny, kterým bude Město Žďár n.S. na základě uzavřením dohody. Pro spolupráci při pořizováni změny byli za obec schválení starosta a člen rady Ing.Reinoha.

Hlavním bodem jednání rady bylo podání žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2010; může se jednat řádově o dotaci kraje vysočina ve výši až 120 tisíc Kč; tato částka bude opět investována do místních komunikací. Na základě provedených změn ve vedení Sboru dobrovolných hasičů rada schválila jmenovací dekret novému veliteli jednotky PO obce Pavlu Němcovi. Rada schválila i dvě rozpočtová opatření pro závěr roku 2009, tak aby se  hospodaření vyrovnalo na kapitolách příjmů i výdajů. Radní schválili předávací protokoly majetku obce,  který přechází k 1.1. 2010 do správy ZŠ a MŠ. Schválen by i odpis některých pohledávek z operativní evidence obce s nízkou pravděpodobností vymožení, které jsou po splatnosti již tři a více let.Druhé jednání rady bylo kromě rutinních záležitostí zaměřeno na prověření stavu webových stránek obce. I když došlo k výraznému posunu – větší operativnost, aktuálnost, praktičnost a přehlednost – přetrvávají některé nedostatky v archivaci fotodokumentace ze života obce. Dopracovat by se měly i některé odkazy; z těchto důvodů jsme se prozatím nepřihlásili do soutěže „Zlatý erb 2010“ o nejlepší webové stránky obcí. Ekonomka OÚ seznámila radu s předběžnou závěrečnou účetní uzávěrkou hospodaření obce v roce 2009, která bude předložena k provedení auditu a následného projednání a schválení ZO. V bodě různém byl velmi pozitivně hodnocen společenský ples obce, který měl odpovídající společenskou úroveň, má pozitivní ohlasy a celá příprava i průběh neměla závažných problémů. Poděkování patří všem, kteří se starali o organizaci plesu, poděkování patří všem, kteří nás přišli podpořit svojí účastí a největší poděkování patří více jak 50 sponzorům naší tomboly. A protože se líbila i hudba byla provedena rezervace na 29.1. 2011. Rada se dále zabývala žádostí ZŠ o zavedení nového spoje pro školáky do obce Světnov; případný zkušební provoz od 1.9. 2010 by byl po dobu 3 měsíců financován (v případě předpokládané ztráty kolem 5 tisíc Kč) obcí či obcemi a po dobu 2 měsíců krajem Vysočina. Následovat pak bude vyhodnocení a rozhodnutí o přijetí spoje do základní dopravní obslužnosti nebo zařazení do financování obcí popřípadě zrušení spoje pro ztrátu dopravce.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010