Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitalstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitalstva obce
Z jednání zastupitalstva obce
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 21 January 2010
Poslední zastupitelstvo v roce 2009 mělo na programu rekordních 17 bodů jednání, a ani tato skutečnost nepřivedla do zasedacího sálu spoluobčany i přesto, že se jednalo o důležitých rozhodnutích. Velmi podrobně byla hodnocena ekonomika vodního hospodářství za rok 2009 a i přes výraznou dotaci z rozpočtu obce na čištění odpadních vod (kolem 600 tisíc Kč) nebylo přistoupeno ke zdražení vody pro rok 2010. Ekonomické výsledky se projednávaly i na úseku odpadového hospodářství, kde chybělo v roce 2009 kolem 120 tisíc Kč a jednou z cest snížení dotace obce na likvidaci odpadů bylo již dříve odkládané navýšení poplatku, které po dlouhé diskusi bylo navýšeno o 100 Kč/rok/občan s trvalým pobytem. Téměř bez problémů byl schválen plán práce jednání rady a ZO v roce 2010. Naopak hodinová diskuse se vedla kolem návrhu rozpočtu obce na rok 2010, zejména kolem kapitoly nákladů na provoz ZŠ a MŠ. Přesto bylo přijato kompromisní usnesení a návrh rozpočtu byl přijat. Na doporučení auditora byl schválen rozpočtový výhled obce na roky 2011, 2012. Rada byla pověřena závěrečnými rozpočtovými opatřeními ke konci roku 2009. Další část jednání, která rozpoutala další hodinovou diskusi, bylo předložení návrhu na podání žádosti o pořízení změn Územního plánu obce Ponička; jádrem sporu byl investorský záměr o vybudování fotovolatické elektrárny na pozemcích soukromých vlastníků v sousedství areálu ZD. Kompromisem bylo schválení usnesení o svolání mimořádného ZO na 11.1. za účasti architekta Ing.Psoty a investora FVE společnosti Solar Global Praha. Dalším bodem jednání bylo hodnocení účasti členů ZO na jednáních v roce 2009. V bodě rúzném byly projednávány některé majetkoprávní úkony (prodej obecních pozemků, směna pozemků, bezúplatný převod na obec). Projednána byla i průběžná zpráva auditora na hospodaření obce za 9 měsíců roku 2009; k tomu byly přijaty 4 usnesení s úkoly. V interpelacích zastupitelů bylo hovořeno o neutěšeném stavu kolem výstavby dřevěné boudy (zřejmě skupinkou mládeže z obce) v nedalekém remízku za obcí a přítomnosti vraku vozidla v této lokalitě. Poukázáno bylo kriticky i na používání zábavné pyrotechniky během prosincových večerů v obci, které ohrožuje zdraví domácích zvířat, zejména psů. Velmi důrazně bylo odsouzeno vandalské jednání při poškození fasády místní sokolovny. Jedním z nových problémů, který bude řešen s vedením kamenolomu je přetěžování souprav nákladních aut kamenem, který je troušen po místních komunikací, zejména v křižovatce u penzionu „Červeňák“. Jednání skončilo krátce před půlnocí a starosta obce popřál všem přítomným příjemné prožití Vánočních svátků a pozval ZO na zajímavé připravované akce v obci. Novoročním přípitkem bylo jednání ukončeno.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010