Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 15 October 2009
Rada obce jednala za uplynulé období celkem 2x. Hlavním bodem jednání rady č.44 byla činnost Místní lidové knihovny a internet pro veřejnost. Jedná se o důležitou součást služeb pro naše spoluobčany a zejména spolupráce mezi knihovnicí D.Machovou a M.Mittermayerovou přináší řadu zajímavých akcí jak pro naše seniory tak i pro mládež a návštěvníky MLK. Jak bylo konstatováno, bylo by potřebné dokončit v MLK systém výpůjčky knih prostřednictvím výpočetní techniky – přestože jsou tituly již „okódované“ chybí čtečka kódů a počítačový program pro zápůjčky. Jako potřebné se jeví i zakoupení CD přehrávače pro zápůjčky knih na nosičích CD. Využívání internetu veřejností je již okrajovou záležitostí MLK, zřejmě internet se stal dostupný širšímu okruhu našich obyvatel. Pro rok 2010 připravuje MLK některé novinky – čtenářské čtvrtky pro děti, půjčování CD knih pro občany s problémy s očima, apod. RO vyslovila oběma starostlivým ženám poděkování za jejich dosavadní práci v MLK. V další části jednání se rada zabývala organizační přípravou podzimního svozu odpadů v obci. Termínově tak byl stanoven kalendář pro svoz nebezpečného odpadu (14.10.), velkoobjemového odpadu z domácností (17.10.), bioodpadu ze zahrádek (23.-25.10.) a sběru železného šrotu (termín bude dopřesněn po dohodě s místními hasiči). Ekonomka seznámila RO o ukončení projektu „Zkvalitnění školských zařízení v Polničce“; veškerá potřebná dokumentace byla odevzdána v termínu KÚ v Jihlavě, kde po odsouhlasení bude podána žádost o profinancování z dotace EU. Rada musela přijmout opatření k dofinancování některých faktur formou zápůjčky z fondu vodního hospodářství. Další jednání rady se zabývalo za účasti předsedy chatového výboru V.Dářko hodnocením letošní rekreační sezóny v této lokalitě. Sezóna proběhla bez větších problémů; bylo konstatováno, že stále dochází k odlivu zejména zahraničních turistů z této lokality, bylo hovořeno i o některých nedokončených činnostech (demolice dvou staveb na příjezdu od Škrdlovic, vyčištění strouhy kolem asfaltky, nízká údržba zeleně na veřejném tábořišti, nebezpečný stav betonových dílců při vstupu do vody z pláže). Naopak velmi dobře byla hodnocena součinnost s firmou ODAS při organizovaném sezónním svozu odpadu. V další části jednání RO projednala návrh OZV č.1/2009 kterým se mění a doplňuje stávající vyhláška týkající se odpadového hospodářství. Operativně také rada reagovala na změnu zákona týkající se výše daně z nemovitostí pro rok 2010 tak jak schválili zákonodárci. Přijetím OZV č.2/2009 by nemělo dojít k dramatickému nárůstu této daně a měla by být srovnatelná s rokem 2009. Radní dále projednali a schválili Smlouvu o pronájmu obecních pozemků se ZD Světnov se sídlem v Polničce; s výjimkou 1 pozemku byly pronajaty ostatní pozemky na dobu 20 let za cenu 900 Kč/ha. Závěru jednání rada projednala průběžný stav o hospodaření obce se stavem k 30.9. 2009.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010