Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Turistické zajímavosti
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Subregion arrow Zajímavosti
Turistické zajímavosti

NPR Dářko (616 m, 62 ha), jedinečně zachovalé biocenózy rašeliništních blatkových borů a rašeliništních borových smrčin, typický porost (rašeliník, suchopýr pochvatý, kyhanka sivolistá, klikva žoravina, na odumřelých místech i vřes a vlochyně) s blatkou (borovicí bažinnou).

NPR Radostínské rašeliniště (620 m, 35 ha), rozsáhlé bifurkační rašeliniště mezi řekami Sázavou a Doubravou, mocnost rašelinných vrstev až 570 cm, dříve těžba rašeliny borkováním na palivo, výskyt vzácných rostlinných (rosnatka okrouhlolistá, závělník bahenní) a živočišných druhů (skokan ostronosý, zmije obecná).

NPR Žákova hora (810 m, 15 ha), pralesní útvar s ukázkou původních lesů na jižním a jihozápadním svahu druhého nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů (padlé a odumřelé kmeny, trouchnivějící pařezy porostlé mechy, lišejníky a dřevními houbami).

PR Štíří důl (560 m, 11 ha), lesní údolí 2 km dlouhé mezi rybníky Malé Dářko a Řeka na Štítovém potoku, zvané též Štítův důl, klimatické podmínky a opukový podklad podporují výskyt teplomilných rostlin, převládá smrk, hojný je jeřáb.

PR Pod kamenným vrchem (604 m, 10 ha), komplex vlhkých rašelinných luk s výskytem vzácných mokřadních společenstev rostlinstva a živočišstva.

PP Suché kopce (683 m, 9 ha), komplex přírodně blízkých společenstev vlhkých pramenných rašelinných luk, výskyt chráněných druhů živočišstva, hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků.

PP Světnovské údolí (638 m, 9 ha), údolí niva meandrujícího Sklenského potoka, bohatý výskyt bledule jarní.

PP Tisůvka (800 m), rozsáhlý vrcholný skalní útvar, zvaný též Čertův kámen. Vznikl při ústupu kontinentálního ledovce.

Naučná stezka Velké Dářko (12 km), kopíruje obvod největší vodní plochy Vysočiny, prochází NPR Dářko a zasahuje také do NPR Radostínské rašeliniště, po celém obvodu stezky jsou rozmístěny informační tabule, nejvhodnějšími nástupními místy na stezku jsou obce Škrdlovice, Karlov a Radostín (oficiální vstupní brána na stezku, se sochou sv. Huberta a jelenem, stojí poblíž Karlova).

Naučná stezka Žákova hora (12 km), prochází středem CHKO Žďárské vrchy, začíná u památníku partyzánské brigády M. J. Husa na Cikháji, spojuje PP Tisůvky, NPR Žákova hora a jeden z pramenů Svratky, Stříbrnou studánku (místo, kde byla vyhlášena v roce 1970 CHKO Žďárské vrchy), na stezce jsou umístěny naučné informační tabule.

Velké Dářko (616 m, 206 ha), největší rybník na Vysočině (2,5 km dlouhý a 1,5 km široký), původně zvaný Žďársko, pak do 2. světové války Dářsko (založen roku 1480 Viktorinem Münstenberským z Kunštátu k zadržování vody pro pohon hamrů v Polničce a okolí), středisko vodní rekreace. Rybník je napájen mnoha potoky z okolních vrchů a z rozsáhlých okolních rašelinišť (typické rašelinné zabarvení vody). Z Velkého Dářka vytéká řeka Sázava.

Evropské rozvodí (Dunaj, Labe). Severovýchodním územím Subregionu Velké Dářko prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Bifurkační území je na Žákově hoře (voda z něj odtéká do Svratky, ale také Cikhájským potokem do Sázavy).

Lesní železnice (1931 - 34) vedla z usedlosti Borky (městecké) na Cikháj. Na obou koncích byly po lesní sněhové kalamitě z podzimu roku 1930 postaveny pily na zpracování polomového dřeva. Roku 1934 byla úzkokolejná dráha rozebrána. Dnes je na bývalém náspu lesní cesta (modrá turistická značka, tzv. „Cesta M. J. Husa", se pod kopcem Kašovka napojuje a kopíruje bývalou trať až na Cikháj).

Milíře (pod kopcem Kašovka), místo připomínající historii pálení milířů ve zdejších hvozdech, pozůstatek kruhového milíře.

Dlouhé stráně (křída, Dlouhé meze), usazeniny hornin z konce druhohor, kdy byla část oblasti zalita mořem.

 

Použité zkratky:

NPR - Národní přírodní rezervace

PR - Přírodní rezervace

PP - Přírodní památka

m (620 m) - Nadmořská výška

Vysvětlivky:

biocenóza - ekologicky vyvážené společenství organismů obývajících určitý prostor

bifurkace - rozdvojení, rozvětvení

 

 

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010