Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva obce
Z jednání zastupitelstva obce
Napsal Obec Polnička   
Tuesday, 12 May 2009
V uplynulém období se sešlo k jednání ZO, které ve svých hlavních bodech jednání projednalo audit na hospodaření obce a závěreční účet za rok 2008. V přijatém usnesení schválilo celoroční hospodaření bez výhrad, vyslovilo souhlas i se zprávou auditora, který provedl přezkoumání hospodaření s konstatováním bez zjištěných závad. V druhém hlavním bodu jednání všichni přítomní pozorně vyslechli zajímavé informace o hodnocení činnosti spolků a veřejně prospěšných aktivit obce za rok 2008. Zejména velmi kvalifikované hodnocení práce se seniory přednesla Marie Mittermayerová, která spolu s Danou Machovou o klub obětavě a pravidelně pečují; především jejich práce přináší našim seniorům nemalé potěšení na duši i v srdcích za což jim patří naše poděkování. Obdobně nemalou radost i potěšení našim seniorům dělá Sbor pro občanské záležitosti vedený Ludmilou Machovou.Členky sboru organizují především návštěvy seniorů u příležitosti jejich životních výročí a tato setkání jsou vždy příležitostí k přátelské besedě a ke vzpomínkám. Sbor se dále zabývá kladně hodnocenými akcemi vítání nových občánků do života v obci, spolupracuje při organizování slavnostního vyřazení dětí z MŠ a vítání prvňáčků do ZŠ a  spolupracuje při vyřazování žáků 9.tříd ZŠ. Další informace se týkaly činnosti TJ Sokol Polnička, která v měsíci září 2009 si bude připomínat již 90.výročí svého založení (17.9.1919). V současné době má TJ 85 členů. V bodě různém po diskusi členů ZO byla pro nevyjasněnost odložena záležitost prodeje pozemku v sousedství Restaurace Polnička. Věcná diskuse byla věnována problému chybějícího 2.oddělení MŠ pro školní rok 2009/2010; k tomuto tématu chyběly podklady zejména finančního náklady a řešení jejich krytí a tak se k problému ZO sejdou zřejmě na mimořádném zasedání v květnu. Obdobná situace v projednávání návrhu nastala i u připravované opravy povrchu silnice na dolním konci obce (v plánu krajské Správy údržby silnic), kde se jako potřebné stává záležitost osazení obrubníků a tím zpevnění krajnice vozovky, což však není prozatím finančně kryto a musí se hledat řešení k dofinancování. I tuto záležitost bude muset zřejmě projednávat mimořádně ZO. V interpelacích občanů byli ZO seznámení s písemnou stížností na vysokou prašnost jedné z místních komunikací – rada obce byla pověřena dalším jednáním. Zastupitelé také provedli doplňovací volbu do Rady obce.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010