Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Monday, 20 April 2009
Hlavním bodem jednání Rady obce v měsíci dubnu bylo za účasti ředitelky ZŠ a MŠ a předsedy Školské rady řešení stavu po provedeném zápisu dětí do MŠ pro rok 2009/2010. I když se z podzimního průzkumu nepotvrdil větší zájem o umístění dětí, zápis prokázal opak a zjištěný stav překročil možnou kapacitu 1 oddělení MŠ. Operativně je o tématu zřízení druhého oddělení předběžně jednáno, zásadní rozhodnutí zastupitelů padne po plánovaném setkání s rodiči dětí, které bylo naplánováno na polovinu měsíce dubna... Obec je připravena složitou situaci řešit, problémem jsou finance se kterými letošní rozpočet neplánoval a čeká nás v tomto směru řada složitých jednání. Dalším tématem byla za účasti předsedy chatového výboru projednávána příprava rekreační sezony na Velkém Dářku. Připraveno je setkání s majiteli chat, předjednán byl sezónní svoz domovního odpadu z chatové oblasti, hovořeno bylo o potřebách této lokality. Zástupci obou subjektů se dohodli na společné schůzce s představiteli společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. Hlavním bodem programu bylo dále hodnocení zimní údržby komunikací v obci. Letošní údržba si díky únorovým přívalům sněhu vyžádala náklad kolem 100 tisíce Kč; radní vyjádřili spokojenost se systémem údržby, pro příští zimní období je potřeba připomenout pracovníkům údržby větší šetrnost k obrubníkům a okrasné zeleni na veřejných plochách. RO projednala průběžný stav hospodaření obce za 1. ¼ roku 2009, kdy stav příjmů je 2,030 mil Kč. tj. 22,19 % a stav výdajů 2,047 mil Kč, tj. 26,65 %. S velkou obavou se však očekává důsledkem hospodářské krize propad daňových příjmů, což může mít za následek případné úpravy obecního rozpočtu.  V bodě různém vzali radní na vědomí zprávu z kontroly Krajské hygienická správy na odběr vzorků dodávané pitné vody, kdy nebylo shledáno žádných závad. Rada byla dále informovaná o zajištění voleb v Polničce do Evropského parlamentu. Stanoven byl minimální počet (5) členů okrskové volební komise (dále jen OVK), stanoven byl 1 volební okrsek pro území celé obce, jmenována byla zapisovatelka OVK M.Grochová, stanoven byl termín prvního zasedání OVK na 14.5. k provedení volby předsedy, vyhrazena byla plocha pro výlep volebních plakátů. Rada vzala dále na vědomí rezignaci Mgr. J.Průži na člena RO z pracovních důvodů a operativně projednala text dopisu do partnerského města Monteluone v Itálii s vyslovením soucitu nad ztrátami lidských životů a napáchaným škodám při přírodní katastrofě, která postihla střední Itálii. V závěru byla rada seznámena s informací o možném větším zatížení lokality „na truskách“ vlivem nárůstu cestovního ruchu do areálu Salon expres vagón. Areál připravuje každoročně pro návštěvníky nové aktivity, které zvyšují počet jeho návštěvníků a to se projevuje i zvyšující se intenzitou provozu v této části obce.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010