Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva a rady obce
Z jednání zastupitelstva a rady obce
Napsal Obec Polnička   
Friday, 20 March 2009
Až na druhý pokus se sešli tentokrát ZO na svém prvním letošním zasedání; v plánovaném termínu se nedostavila nadpoloviční většina a jednání muselo být odloženo o 14 dnů. Hlavním bodem jednání byla zpráva jednotky požární ochrany obce o plnění úkolů na úseku PO v minulém roce. Ve výčtu aktivit JPO se objevovala činnost směřující k zajištění řádné akceschopnosti zásahové jednotky, která je základem pro požární bezpečnost v obci při ochraně zdraví a majetku nás všech. Po vyslechnutí zprávy poděkoval starosta obce všem dobrovolným hasičům jednotky za jejich společensky nezastupitelnou roli a odvedenou práci při údržbě techniky a prostředků PO. Současně připomenul i dobrou spolupráci s vedením obce při zajišťování běžných činností v obci. Členové ZO dále projednali návrh závěrečného účtu hospodaření obce v roce 2008, které bude předmětem schválení po provedeném nezávislém auditu. Současně byl schválen návrh smlouvy na audit pro další rok 2009 s auditorskou firmou inForm audit, s.r.o. Ing. Pavlem Hrabákem. V další části jednání byl projednán výsledek hospodaření ZŠ a MŠ v roce 2008 a schválen odpisový plán majetku ZŠ a MŠ na rok 2009. Projednány a schváleny byly také majetkové záležitosti. Schválena byla kupní smlouva o prodeji obecních pozemků firmě Kámen Brno, s.r.o.; jedná se o komunikaci procházející kamenolomem a současně s odprodejem byla schválena dohoda o užívání komunikace pro veřejnost. S jejím obsahem Vás seznámíme v dalším čísle Novinek. Schválena byla kupní smlouva na prodej nové části plynového zařízení v lokalitě Za humny z majetku obce do vlastnictví JMP NET Brno za hodnotu odpovídající pořizovací ceny plynového zařízení. Odsouhlaseno bylo dále podání žádosti na odkup pozemků v lokalitě starého mlýna do vlastnictví obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schválen byl prodej části obecního pozemku o výměře 30 m2 p.M.Vršovi. Schváleno bylo podání žádosti na dotaci pro oblast rozšíření služeb CzechPointu na obecním úřadě, jejíž realizace bude současně základem pro povinné zřízení „datové schránky“ na OÚ.  Hlavním bodem jednání RO byla příprava jarního úklidu v obci a záměry v oblasti zlepšení životního prostředí. Jako každoročně proběhne v jarních měsících svoz bioodpadu a jeho termín bude upřesněn s ohledem na vývoj počasí. Proveden bude firmou ODAS svoz nebezpečného odpadu a do jarního úklidu obce bychom rádi zapojili naše občany. RO si stanovila úkol provést po celém území obce během 3  měsíců zásadní kontrolu neoprávněně užívaných obecních ploch. V současné době je evidováno na OÚ 10 nájemních smluv a současný stav chce RO dát do souladu s obecně závaznou vyhláškou. V další části jednání se radní zabývali záměry další spolupráce s partnerským městem Montelupone, kam máme pro letošní rok pozvání.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010