Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva a rady obce
Z jednání zastupitelstva a rady obce
Napsal Obec Polnička   
Thursday, 15 January 2009
Závěrečné jednání zastupitelstva v roce 2008 mělo 15 bodů programu a schválena byla řada rozhodnutí.V úvodu jednání proběhla doplňující volba člena rady obce o které informujeme na jiném místě. Významná část jednání patřila projednávání rozpočtu obce na rok 2009 a schválení rozpočtového výhledu na roky 2010 a 2011. Vzhledem k tomu, že o návrhu rozpočtu bylo jednáno ve finančním výboru i RO byla konečná verze návrhu přijatelným řešení.

Rozpočet počítá s příjmy přes 9 mil Kč a výdaji přes 7,5 mil Kč; přebytek kolem 1,5 mil Kč je vyčleněn na úhradu závazků a splátek což staví rozpočet do podoby vyrovnaného hospodaření v oblasti příjmů i výdajů. Zastupitelé dále projednali a schválili plán práce na rok 2009 ve kterém je plánováno 6 zasedání ZO a 12 jednání RO. Dalšími body programu byly záležitosti týkající se vodního a odpadového hospodářství. Předložena byla také zpráva o účasti zastupitelů na jednáních v roce 2008. Celkem se uskutečnilo 9 zasedání a 100 % účast měli místostarosta, V.Svobodová a Ing. Reinoha; 1 neúčast měl starosta, 2 neúčasti J.Kabrda, Bc. Krčál, 3 neúčasti P.Němec, Ing. Zídek, J.Henzlová, M.Bodnárová, PeadDr. Fňukal, A.Moravec, 4 x chyběl Mgr.Průža. V polovině roku rezignoval na svůj mandát v ZO P.Slepička. V bodě různém byla schválena a podepsán starostou dodatek č.2 k finanční půjčce mezi obcí a městem Žďár n.S.; schválen byl prodej pozemku o výměře 21 m2 manželům Hradilovým; prodej pozemku o výměře 15 m2 p.Freiovi; schválena byla smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi obcím a p.Slaným; schválena byla smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E-ON; projednána organizační příprava společenského plesu obce; rada byla pověřena provedením závěrečných rozpočtových změn do konce roku 2008; odloženo bylo projednání plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2009 – 2018; v interpelacích bylo upozorněno na nekázeň při ukládá odpadu do velkoobjemového kontejneru pod OÚ. První zasedání rady obce se konalo 12.ledna a řešeny byly závěrečné rozpočtové změny v hospodaření obce roku 2008; rada byla seznámena s předběžnou informací o celkovém hospodaření obce po rozpočtových změnách – příjmy v roce 2008 dosáhly výše 9.714.582,82 a výdaje 9.556.178,16; projednána byla žádost obce na finanční podporu z Programu obnovy venkova, která bude využita na 2.etapu rekonstrukce místní komunikace na horním konci obce a radní se zabývali podrobně zajištěním společenského plesu obce. 

 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010