Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání rady obce
Z jednání rady obce
Napsal Obec Polnička   
Sunday, 28 December 2008
Rada se sešla v uplynulém období ke dvěma jednání. Mezi hlavními body jednání bylo řešení údržby místních komunikací v zimním období. Na základě dobrých zkušeností z loňského roku byla schválena nabídka firmy Slaný, s.r.o. Polnička za podmínek původní smlouvy, údržbu chodníků budeme provádět vlastními silami sněhovou frézou. Za účasti zástupců velení jednotky Sboru dobrovolných hasičů bylo řešeno čerpání rozpočtu, administrativní záležitosti provozu hasičských vozidel, připomínkován byl návrh rozpočtu na rok 2009 v kapitole požární ochrana a došlo k racionální dohodě na některých možných úsporách ve výdajích. Stěžejní část obou jednání rad byla věnována přípravě nového rozpočtu na rok 2009; k předloženému návrhu finančního výboru a ekonomky obce proběhla rozprava a následně dvojí korektura. Rozpočet projedná a schválí zastupitelé na prosincovém zasedání. Rada schválila hospodaření obce za 9 měsíců roku 2008 a zabývala se organizační přípravou obecního plesu 2009. K jednání ZO rada připravila návrh Plánu práce RO a ZO na rok 2009, doporučila k projednání a schválení návrh ceny za vodné a odpady na rok 2009. Průběžně byla radními sledována realizace projektu „Zkvalitňování školských zařízení“ dotovaného EU. Pro připravovanou budoucí rekonstrukci budovy MŠ schválila RO smlouvu o zhotovení energetického auditu na tento objekt. Dále bylo jednáno o technických opatřeních přechodu provozování místního vodovou z VAS, a.s. do vlastní režie; ukončena tak bude ke konci roku Smlouva o díle s tímto subjektem; garantem za provoz bude p.Gabriel, správce vodovodu Ing. Svoboda převezme více kompetencí. Rada uložila kontrolnímu výboru seznámit se se zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření obce nezávislými auditory a předložit radě závěry.  Rada vyslovila souhlas s krátkodobým pronájmem jedné místnosti v budově OÚ k podnikatelské činnosti se zaměřením na grafické a předtiskové práce. K projednání v zastupitelstvu byl doporučen Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci na období 10 let tak, jak ukládá provozovatelům platná legislativa.  
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010