Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Informace pro občany
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Informace pro občany
Informace pro občany
Napsal Obec Polnička   
Tuesday, 18 November 2008
● Rada města vyhověla žádosti Polničky. Radní města Žďáru nad Sázavou opětovně projednávali žádost naší obce o změnu splátkového kalendáře na finanční půjčku k dofinancování cyklostezky. Návrh nového splátkového kalendáře byl tentokrát přijat a je doporučen ke schválení zastupitelům města dne 18.12. V případě přijetí návrhu bude uzavřen mezi radnicemi nový dodatek č.2 ke smlouvě o půjčce, kde se obec Polnička zavazuje uhradit v letošním roce zbývajících 200 tisíc Kč (dofinancování 1.splátky) a zbývající 3 splátky budou úměrně rozděleny do let 2009 – 2011. ● Rada jmenovala nového předsedu pořádkové komise. Po odevzdání mandátu člena ZO Petrem Slepičkou bylo nutné jednat také i o novém předsedovi pořádkové komise obce. Tato komise je pouze poradním orgánem rady obce a nemá výkonné pravomoce, přesto je nedílnou součástí organizační struktury řízení samosprávy v naší obci. Novým předsedou pořádkové komise byl RO jmenován Miroslav Wimmer, kterému přejeme v jeho nové funkci hodně úspěchů.   ● Zastupitelstvo bude řešit změny ve složení rady. V nejbližším období dojde ke změně ve složení rady obce Polnička. Nově zvolený krajský radní a zastupitel Bc.Petr Krčál požádal o uvolnění z rady; členem zastupitelstva obce a předsedou finančního výboru ZO zůstává.● Blahopřání ke zvolení. Krátce po skončení ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje Vysočina dne 14.11. 2008 vedení obce písemně blahopřálo ke zvolení do funkce hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi, jeho náměstkům Ing. Vladimíru Novotnému, Ing. Liboru Joklouvi a členu rady Bc. Petru Krčálovi (bude mít na starosti sociální problematiku). Současně bylo blahopřáno ke zvolení do senátu i místostarostce města Žďáru n.S. Ing. Dagmar Zvěřinové. Se všemi jsme se mohli v naší obci setkat jako s hosty u příležitosti konání letošního ročníku hodu polničskou kolejnicí. Rada jmenovala člena Školské rady za zřizovatele. Podle nového školského zákona má mít každá základní škola (respektive MŠ) pro koordinaci činnosti školského (respektive předškolního) zařízení svoji Školskou radu. Tato se volí na období 3 let a jsou v ní zástupci pedagogů a zaměstnanců školy, zástupci žáků ZŠ (respektive dětí MŠ) a zástupci zřizovatele zařízení. Právě končící volební období Školské rady bylo devíti členné. RO na svém jednání coby zřizovatel ZŠ a MŠ schválila pro nové funkční období 2009 – 2011 počet členů ŠR na 3. Volby za pedagogy, zaměstnace a zástupce dětí se uskutečnily 11.11.; do ŠR byly zvoleny Jana Henzlová (zástupce rodičů) a Sylva Paceltová (zástupce učitelů); za obec rada jmenovala  zástupce PaedDr. Zdeňka Fňukala. Novou Školskou radu nyní čeká volba svého předsedy. 
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010