Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Z jednání zastupitelstva a rady obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Obecní úřad arrow Informace z Oú arrow Z jednání zastupitelstva a rady obce
Z jednání zastupitelstva a rady obce
Napsal Obec Polnička   
Tuesday, 23 September 2008
Hlavním bodem jednání ZO byla příprava nového školního roku v MŠ a ZŠ Polnička a činnost Školské rady. K oběma tématům přednesla úvodní slovo ředitelka Mgr.Vavřínková. Školní rok zahájilo letos celkem  129 dětí, což je o 2 žáky méně, do první třídy přišlo 8 nových žáků; MŠ má plnou kapacitu 26 dětí. Obě zařízení mají své školské vzdělávací programy : MŠ – pod názvem „Cesta kolem světa“; 1., 2., 6. a 7. třída s názvem „Škola plné pohody“;  3.,4.,5.,8. a 9. třída s titulem „Základní škola“. V závěru byla konstatována připravenost školských zařízení zahájit školní rok 2008/2009.  Dalším bodem programu bylo organizační zajištění pobytu přátel z Montelupone. V bodě různém bylo hovořeno o financování půjčky městu Žďár n.S., v této souvislosti vzešlo usnesení svolat neodkladně mimořádné ZO a přizvat na něj starostu města Mgr.Brychtu k diskusi na toto téma. Zastupitelé dále projednávali některé majetkové záležitosti a většinu žádostí o odkupy pozemku svým usnesením odložili. Schváleny byly odkupy pozemků z majetku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Finanční výbor byl pověřen revizí výdajů v obecním rozpočtu pro poslední ¼ roku 2008 s cílem snížit napjatost rozpočtu. ZO vzalo na vědomí informace o zajištění podzimních voleb do ZK a Senátu. Schváleno bylo rozpočtové opatření č.3/2008 v objemu cca 556 tisíc Kč. Jednání rady bylo zaměřeno v hlavním bodě k zajištění podzimního svozu odpadů v obci. Podrobně pak byli radní informováni o průběžném zajištění úkolů k čerpání dotace z fondů EU, kde do finále vstupuje poněkud komplikované jednání s bankou o překlenovacím úvěru. V bodě různém byla rada informována o nových možnostech ve třídění další komodity – bioodpadů. Rada schválila hospodaření obce k 30.8. – příjmy rozpočtu jsou v objemu 66 %, výdaje na 68 %. K tomu jsou evidována pasiva v objemu ve výši kolem 6 mil Kč. V diskusi byl hodnocen průběh zajištění pobytů hostů z Itálie a akcí v rámci poličské pouti. Bylo konstatováno, že nebylo zásadních problémů, jako pozitivní lze vyzdvihnout zájem účastníků o pouťový taneční večer. S ohledem na ukončení platnosti padesátihaléřů rada schválila nové Cenové výměry poplatků za používání internetu, tiskárnu, kopírování tiskovin na OÚ.
 
< Předch.   Další >

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010