Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/index.php on line 254

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 26

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/configuration.php:2) in /homel1/mouse/czpolnickaweb/www/templates/ja_rochea/ja_templatetools.php on line 28
Obec Polnička - Znak a prapor obce
Znak obce Polnička Znak partnerského města - Montelupone
Domů arrow Historie obce arrow Znak a prapor obce
Znak a prapor obce
Napsal Administrator   
Monday, 28 July 2008

Textový popis pro schválené znakové privilegium obce Polnička

1. Popis navrhovaného nového znaku obce Polnička

znak-1_.jpg Štít dělený kosmým pruhem stříbrným na dvě části. Ve stříbrném pruhu leží modrá ostrev o čtyřech sucích. V horní části štítu na zeleném poli je zlaté kladivo. V levém horním rohu je kvítek - sedmikvítek evropský, stříbrné barvy se středem barvy zlaté. V dolním poli štítu barvy červené leží zlatá polnice.

 

 

 

 

2. Popis navrhovaného nového praporu obce Polnička

prapor-1.jpg Pole dělené bílým kosmým pruhem na dvě části. V bílém pruhu leží modrá ostrev o čtyřech sucích. V horním poli zeleném je zlaté kladivo jdoucí topůrkem rovnoběžně s pruhem směrem dolů. V dolním poli červeném je též zlaté kladivo, avšak jdoucí topůrkem rovnoběžně s pruhem směrem nahoru.

 

 

3. Popis a ideologie použitých heraldických atributů

Polnice - hudební nástroj. Etymologický význam slova Polnička není doposud s určitostí objasněn. Zda toto slovo pochází z názvu pro soubor polí obdělaných, či jako zdrobnělina od slova polná - strážná tvrz, která v obci stála pravděpodobně již ve 13. století, nebo od slova pro hudební nástroj honců v lesích a obránců na této tvrzi, polnice, to se dnes můžeme jen domnívat. Dle ústního tradováni, jak je psáno v kronice místní školy z II. pol. 19. století, Polnička od slova polnice - hudební nástroj.

Ostrev o čtyřech sucích - osekaná větev. Přesná data o založení obce nejsou doposud s určitostí známa. Existuji však pozdější zprávy, již písemné, z konce 13. století , kdy vznikl statek vojnoměstský (1293) , náležející klášteru ve Žďáře a součástí tohoto statku byla i stávající osada Polnička. Právě s tímto 5 km vzdáleným cisterciáckým klášterem ve Žd'áře, založeným roku 1252, měla obec spojitost hospodářskou i mocenskou více jak 500 let  (320 let je doloženo písemně). Spoluzakladatelem kláštera byli páni r. Lichtenburku a Lipé se znakem dvou zkřížených ostrví. Polnička se mohla rozrůstat v pustém kraji díky kolonizačnímu úsilí kláštera, kdy byl postupně mýcen prales, což též může symbolizovat tato osekaná větev - ostrev. Modrá barva této ostrve na bílém pásu značí řeku Sázavu, protékající středem obce, s četnými přítoky a rybníky po které se též plavilo dřevo.

Kladivo - značí železárny a hornictví v obci. Již od r. 1293 je obec zmiňována jako hornická, ale její mnohem významnější činností byla tavba a práce se železem. Od r. 1407 je zde již znám hamr Mikuláše z Polničky. K největšímu rozmachu železářství zde došlo v první půli 19. století, díky kvalitě železa a konexím majitele železáren, knížete Františka Dietrichsteina, výrobky (kolejnice, roury apod.) se rozvážely do celé monarchie a získaly řadu ocenění (světová průmyslová výstava ve Vídni). Symboliku těchto ocenění „zlaté éry" železáren v Polničce evokuje zlatá barva kladiv a zlatá polnice ve znaku. V r. 1865 železářství v obci zcela zaniklo.

Květina - sedmikvítek evropský (trientalis europaea) patří mezi regionálně ohrožený druh. Vyskytuje se v podhorských a horských  oblastech. V Chráněné krajinné oblasti Žd'árské vrchy - v katastru i okolí obce Polničky se však vyskytuje v poměrně velkém počtu. V na-vrhovaném znaku lokalizuje obec nejen do krásné okolní přírody, ale naznačuje i „program" ekologického smýšlení do budoucna.

POUŽITÉ BARVY VE ZNAKU :

Více barev značí členitost krajiny v návaznosti na etymologický význam slova Polnička jako pole obdělané (viz. výše u slova polnice).

Žlutá - zlatá, ve spojení s červenou navazuje na barvu znaku rodu Dietrichsteinů (viz. výše), stejně tak i na barvu pánů z Lichtenburka a Lipé. Jak už bylo psáno, zlatá barva též evokuje  „zlatý věk" železáren v Polničce.

Zelená - životní prostředí, lesy.

Červená - ve spojeni se zlatou navazuje na barvu rodu Dietrichsteinů, evokuje oheň - hutě, ale též i krev, nebot' v obci jsou památníky obětem v I. a II. světové válce.

Modrá na bílé - symbolizuje řeku Sázavu, protékající středem obce a četnost rybníků v okolí. Stejně tak může evokovat zimní období na Vysočině.

Výtvarný návrh a textový popis zpracoval Miloš Sláma - říjen 2001, po konzultaci s PhDr. Cisárem a doporučení výboru pro heraldiku PSPČR - únor 2002.

 

Hlavní nabídkaTOPlist

www.polnicka.cz
© Obec Polnička 2010